TOYOTA 4 RUNNER DIESEL VERSION CONVERSION TO  ELECTRIC VERSION TOYOTA 4 RUNNER

PROTOTYPE DEVELOPMENT IN SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

I am making plans to convert a Toyota 4 Runner chassis into an electric Toyota 4 Runner that will be able to travel unlimited mileage-kilometers in all weather conditions with my electric power generation device without the use of solar panels and without batteries. This project is ongoing as a conceptual solution that needs to be turned into a material realization. I need a lot of money for further research and work on the prototype and I hope to find investors for the ELECTRICAL TOYOTA 4 RUNNER development program with my company Boschnjak Electric Vehicle.

 

 

 

 

 

TOYOTA 4 RUNNER DIZEL VERZIJA PREPRAVKA NA TOYOTA 4 RUNNER ELEKTRIČNA VERZIJA

RAZVOJ PROTOTIPA U SARAJEVU,  BOSNA I HERCEGOVINA

Pravim planove da prepravim šasiju Toyota 4 Runner u električnu Toyota 4 Runner koja će moći prelaziti neograničenu kilometražu u svim vremenskim uslovima sa mojim uređajem za proizvodnju električne energije-struje bez upotrebe solarnih panela i bez baterija. Taj projekt je u toku kao idejno riješenje koje treba pretvorit u materijalno ostvarenje. Treba mnogo novca za daljnja istraživanja i rad na prototipu i nadam se da ću naći investitore za program razvoj ELEKTRIČNA TOYOTA 4 RUNNER sa mojom kompanijom Boschnjak Električna Vozila.

INDEX

Best regards

Rudolf Bosnjak

April 2006 year.

 

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright.  All rights reserved.  Rudolf Boschnjak. Bosnia and Herzegovina.

 

free counters  Map IP Address