SARTELCOM_DIGITAL_TV.jpg (20249 bytes)
Tehnologija za Zemaljsko Digitalno Emitovanje TV Programa i TV prijem, T- DVB.
Tehnologija za Zemaljsko Digitalno Emitovanje Radio Programa i Radio prijem, T- DAB.

NAŠ POSAO I MISIJA U BiH

SARTELCOM d.o.o. je kompanija čiji je posao uvodenje Tehnologije Zemaljskog Digitalnog  TV Prenosa Programa  ( Terrestrial Digital TV Transmission Technology ) na bosansko hercegovačko tržište i šire. To znači prodaju ovih sistema, dizajniranje i inžinjering sa instaliranjem kupljenih sistema i puštanje u rad, te obuku stručnog osoblja za naše kupce.

Kompanija je osnovana u Januaru 2004, i u bliskoj budućnosti će u Bosni i Hercegovini kvalitetno uvezati svoje lokacije sa optičkim vezama-kablovima, te se uključiti u BiH optički sistem veze. Mi ćemo se uglavnom baviti kupcima kao što su TV stanice, radio stanice, obrazovne ustanove, vladine agencije i pružanje ovih usluga firmama koje su trenutni i budući davaoci internet usluga - Internet Service Provider (ISP).

(Re-Broadcast Systems) Relejne usluge Satelitskih Uplink Stanica -u DVB formatu za kompanije koje žele da koriste prenos signala preko satelita, da bi na taj način prenosili svoj program na satelit koji nije u njihovom vidnom polju, i tada njihov program ponovo šaljemo na odredjeni satelit (relaying) iz Sjeverne Amerike ili Južne Amerike ili na bilo koji drugi satelit iznad Afrike ili Indijskog Okeana i Azije.

Propagaciono Mjerenje sa različitih satelita za zainteresirane strane u različitim područjima.

Organizujemo jedan kompletan Servisni Centar za Održavanje prodane elektronske opreme, za sve zainteresirane strane u preventivnom održavanju, popravkama, nabavci rezervnih dijelova i ugradnju istih, u profesionalnim audio, video, predajnim i prijemnim TV i Radio sistemima i uredjajima.

Smješteni smo u gradu Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u veoma prijatnom okruženju okolnih planina gdje mi počinjemo uvodjenje našeg primarnog cilja učenja ljudi o svemu što je prednost novih tehnologije za Zemaljsko Digitalno Emitovanje i Prenos TV i Radio Programa i svim novim mogućnostima ove tehnologije, te sa novim idejama u ovom novom tržištu, koje nije još znano u Bosnii Hercegovini kao što je Tehnologija za Zemaljsko Digitalno Emitovanje i Prenos TV i Radio Programa.

Posvećeni smo onome što većina BiH stanovnika želi da se desi, da što prije krenemo u razvoj ove naše države. Angažovati i ujediniti mlade ljude u razvojne projekte i proizvodnju PRIJEMNIKA-(Set Top Box-a), TELEVIZORA, te u bliskoj budućnosti i proizvodnju PREDAJNIKA visokog kvaliteta, koji bi dali BiH novi izvor prihoda. Sigurni smo da će BiH državne strukture na svim nivoima i na sve moguče načine podržati naš rad u ovom PIONIRSKOM POSLU UVODJENJA Tehnologija za Zemaljsko Digitalno  Emitovanje i Prenos TV i Radio Programa.

Naš cilj je da uvedemo T- DVB i T- DAB tehnologiju u BiH i šire područje Balkana:

  • upoznavanje tržišta,
  • razvoj tržišta i uvodenje u nove tehnologije,
  • kompletne projekte sa dizajnom sistema i inžinjeringom,
  • instalaciju opreme,
  • davaoce usluga kroz inovacije u proizvodnji,
  • kvalitet proizvoda,
  • strateško povezivanje sa grupama i partnerima i
  • posvećenost da ova tehnologija prodre u Bosnu i Hercegovinu i šire područje Balkana, sa SARTELCOM d.o.o. kao pionirom i vodjom u ovom polju.

Zemaljsko Digitalno  Emitovanje i Prenos TV i Radio Programa je planirano da počne u 2004 godini i u saradnji sa nekoliko TV stanica zainteresovanih da svoj program emituju na najsavršeniji moguci način.

SARTELCOM d.o.o. u saradnji sa nekoliko TV stanica, trenutno priprema zahtjeve za nove dozvole za Zemaljsko Digitalno Emitovanje TV Programa.

Imamo odličnu saradnju sa CRA Communication Regulatory Agency koja donosi pravila i propise za BiH.

 

Prva strana

Copyright C,  2004 Sartelcom R, Bosnia and Herzegovina.  All right reserved.