SARTELCOM - ZEMALJSKA DIGITALNA TELEVIZIJADVB-T.jpg (4931 bytes)

Tehnologija za Zemaljsku Digitalnu Televiziju - Emitovanje i Prijem TV programa u DVB-T

JAVNI POZIV O POKAZANOM INTERESU I PISMO NAMJERE

ZA SVE ZAINTERESOVANE TV STANICE NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA i BOSNE i HERCEGOVINE

DA SE UKLJUČE U PROJEKT T-DVB - ZEMALJSKA DIGITALNA TELEVIZIJA u BIH

Zemaljska Digitalna TV tehnologija prenosa TV signala, omogućit će da se u BiH na svakoj postojećoj TV frekvencije prenosi 4 TV programa umjesto 1 TV programa, kao što je sada.

Firma SARTELCOM d.o.o.iz Sarajeva, krenula je u projektovanje prvog Zemaljskog Digitalnog TV Predajnog Sistema za emitovanje 16 Zemaljskih Digitalnih TV Programa.

SARTELCOM d.o.o. ima namjeru, hoće i želi da emituje sve postojeće analogne TV programe koje sada primamo na području grada Sarajeva, kroz naš NOVI ZEMALJSKI DIGITALNI TV SISTEM, kao PAKET (digital stream - digital bouquet) za početak na PODRUČJU GRADA SARAJEVA.

Ovaj sistem za emitovanje TV programa, koji projektuje firma SARTELCOM d.o.o.,imat će 16 zemaljskih digitalnih TV programa,i to je prva faza našeg projekta. Svi programi se emituju sa jedne tačke.

Sistem je proširiv na dodatnih 26 Zemaljskih Digitalnih TV Programa,i mnogo više, tako da ova predajna lokacija može emitovati u budućnosti sve Zemaljske Digitalne TV Programe, a po specifikaciji za T-DVB u BiH na UHF području od 61-69 TV frekvencija.

T-DVB tehnologija omogućava da se trenutno kroz svaki VHF/UHF kanal emituju 4 digitalna TV programa, kroz multiplex. Ispod je samo jedan primjer tih mogućnosti.

T-DVB KANALI

UHF 61, 4 digitalna programa

UHF 62, 4 digitalna programa

UHF 63, 4digitalna programa

UHF 64, 4 digitalna programa

UHF 65, 4 digitalna programa

UHF 66, 4 digitalna programa

UHF 67,  4 digitalna programa

UHF 68,  4 digitalna programa

UHF 69,  4 digitalna programa

Ovaj sistem je NAJnovija tehnologija koju firma SARTELCOM d.o.o. nudi na korištenje i upotrebu zainteresovanim TV STANICAMA, za početak na području grada Sarajeva, a kasnije na cijelom području BiH i okolnih zemalja. Oprema se može nabaviti na nekoliko načina, o tome više na websajtu SARTELCOM.


Ako STE TV STANICA, čak i ako niste u Sarajevu, a želite da se vaš TV program gleda u Sarajevu,i želite da krenete u emitovanje svog programa na jednom od 16 ili više zemaljskih digitalnih TV programa kroz (digital stream - digital bouquet) na UHF području u gradu Sarajevu, razmislite i javite se na ovaj NAŠ JAVNI POZIV O POKAZANOM INTERESU I PISMO NAMJERE, jer ovo je jedini način da se to uradi PUTEM T-DVB - ZEMALJSKOG DIGITALNOG EMITOVANJA TV PROGRAMA. Razlog za mnoge odbijene TV dozvole za emitovanje TV programa je bio nedostatak raspoloživih ANALOGNIH TV frekvencija.


Ako STE TV STANICA koja emituje svoj TV program negdje u BiH, a želite da krenete sa T-DVB, imamo riješenja za vas. Ako vas ima minimum 4 TV stanice u nekom gradu, radimo za vas Zemaljski Digitalni TV Predajnik, kroz (digital stream - digital bouquet) na UHF području, a po specifikaciji za T-DVB u BiH na UHF području od 61-69 TV frekvencija.

Tražimo zainteresovane TV stanice, TV mreže, Javne TV servise da se uključe sa nama, u ovaj projekt T-DVB - ZEMALJSKA DIGITALNA TELEVIZIJA u BOSNI I HERCEGOVINI.

Očekujemo svestranu i veliku pomoć od CRA - RAK Regulatorna Agencija za Komunikacije, da što prije izradi administrativnu proceduru i usklade BiH sa okolnim zemljama oko raspodjele T-DVB frekvencija i standarda.

Očekujemo svestranu i veliku pomoć od svih TV stanica, TV kuća, proizvodjača TV programa i ovaj javni poziv o pokazanom interesu, svima vama je način da uspostavimo obostrano korisnu saradnju.

Sigurni smo i smatramo da BiH mora krenuti u ovaj projekat, što prije, da svi mogu gledat sve programe. Sigurni smo u stvaranju novih radnih mjesta uvodjenju T-DVB novih tehnologija u BiH, što je jedan od najvažnijih zadataka SARTELCOM d.o.o. u BiH.


KAKO GLEDATI Zemaljski Digitalni TV Programa.

Sve što je potrebno kućnom korisniku, domaćinstvu je da se uskoro:


PODRSKA FIRMI SARTELCOM d.o.o. od TV stanica u Bih je ovdjE...

POCETAK DVB-T JE OVDJE, IDEJA I PLAN IZ 1996 GODINE...

 

PRVA STRANA

Copyright (c) 2004, 2005 SARTELCOM d.o.o. Bosna i Hercegovina. All rights reserved.