SARTELCOM_DIGITAL_TV.jpg (20249 bytes)

Zašto je odbijana dva puta firmi SARTELCOM dozvola za pilot projekat digitalne zemaljske televizije na području grada Sarajeva, možda bude jasno sada kada pročitate da je:

:: 21 June 2005

Italy and Bosnia & Herzegovina sign communication agreement

The Italian Regulatory Agency (AGCOM) and Communications Regulatory Authority of Bosnia & Herzegovina (RAK) have signed an Agreement of partnership.

According to RAK representative Dunja Mijatovic, the project will be of relevance to all areas of the electronic communications sector and help Bosnia & Herzegovina draw on Italy’s experience of implementing digital technologies.

From web site http://www.digitag.org/DTTMaps/italy.html


Ko stoji iza zabrana RAK-a da domaći stručnjaci i eksperti sa dokazanim znanjima i sposobnostima ( a jedan od mnogih je i Rudolf Bosnjak)  urade projekat DTT u Bosni i Hercegovini u saradnji sa drugim domaćcim firmama i stručnjacima. Zasto je SARTELCOM nevidjenom upornošću ODBIJAN da uradi stvar koja je toliko jednostavna...

Zasto se forsira slovenačka firma ELTI, zar mi u BiH ne znamo šta valja i šta je dobro na ovoj planeti, da nam slovenci moraju objašnjavatio šta je dobro za nas...

Ako su to uradili svi domači stručnjaci is svih okolinh zemalja bivše Jugoslavije, zašto smo mi proglašeni nesposobnim stručnjacima i ekspertima od strane Regulatorne Agencije koji se ponaša kao istinska RAK, životinja koja se kreće unazad i daje prednost strancima umjesto da razvija i potpomaze domaću pamet i ljude...

Ali možda se ipak malo kreće....ILI SE GORKO VARAM, više o tome čitaj ispod.

Pozdrav Rudolf Bošnjak


EU CRDS Twinning Project BA 02.01/02.01 - Support to the RAK of Bosnia and Herzegovina

Thursday, March 30, 2006               ODRŽANA KONFERENCIJA  “UVOÐENJE DIGITALNE TELEVIZIJE U BIH”

 

Danas je u Sarajevu održana konferencija “Uvodenje digitalne televizije u BiH” u organizaciji Delegacije Evropske komisije u BiH, Regulatorne agencije iz Italije (AGCOM) i Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH.

Šef delegacije Evropske komisije u BiH, ambasador Michael Humphreys, istakao je u uvodnom govoru da je razvoj regulatornog okvira za emitovanje u skladu sa evropskom praksom, i oblasti komunikacija uopšte, jedan od važnih uslova za pridruženje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.   Ambasador Humphreys je još jednom odao priznanje radu Regulatorne agencije za komunikacije, naglasivši da nezavisnost Agencije ne smije biti narušena.

Senator Roberto Napoli, clan Vijeca italijanske Regulatorne agencije (AGCOM) osvrnuo se na znacaj saradnje dvaju regulatora. Senator Napoli, pozivajuci se na zapažene uspjehe Italije kada je u pitanju uvodenje digitalne televizije, istakao je da svaka zemlja mora imati jasnu strategiju za proces tranzicije na digitalnu televiziju, kao i odgovarajuci regulatorni okvir.

Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije, Kemal Huseinovic, potvrdio je da je Agencija pravovremeno i uspješno ispunila date obaveze – sacinila je potrebne ulazne podatke za digitalnu radiodifuziju, izradila nactr nacionalnog frekventnog plana, te aktivno ucestvovala na medunarodnom usaglašavanju planova zemalja regiona. Gospodin Huseinovic je s ponosom zakljucio da je Bosna i Hercegovina postigla najviši stepen kada je u pitanju medunarodna koordinacija digitalnih planova. Generalni direktor Agencije je posebno naglasio važnost podrške i aktivnog ucešca Vijeca ministar BiH, kao i drugih državnih institucija i predstavnika industrije u izradi kvalitetne strategije uvodenja digitalne televizije u Bosni i Hercegovini.

Gornji tekst sa web sajta http://www.cra.ba/bs/public-affairs/pressr/default.aspx?cid=4095

Speakers at the conference - Official openings

CONFERENCE ON “INTRODUCTION OF DIGITAL TELEVISION IN BiH” HELD IN SARAJEVO

more from web site http://www.cra.ba/en/public-affairs/pressr/default.aspx?cid=4098


Read more about Michael Humphreys - Head of the Delegation of the European Commission to BiH

humphreyes.jpg (1996 bytes)


Read more about Alessandro Fallavolita - Italian Ambassador to BiH

fallavolita.jpg (1674 bytes)


Read more about Roberto Napoli - Commicioner of AGCOM

napoli.jpg (6974 bytes)

Web site http://www.agcom.it/intro_/commiss_napoli.htm


Read more about Kemal Huseinovic - Director General of RAK - BiH Regulatory Agency

khuseinovic.jpg (6659 bytes)

Web site http://www.cra.ba/en/dwnld/dwnld.html?cid=3017


Read more about Dunja Mijatovic - BC Project Leader

Direktor Sektora za emitovanje

mijatovic.jpg (1700 bytes)

Speakers at the conference Power Point Presentation download Dunja Mijatovic - 3,2MB

Web site http://www.epra.org/content/english/about/staff.html see at EPRA Vice-Chairperson: Dunja Mijatovic (BA)


Read more about Alexander Shulzycki - Strategic Information Services Coordinator, EBU

shulzycki.jpg (5745 bytes)

Speakers at the conference Power Point Presentation download Alexander Shulzycki - 300KB European Broadcasting Union

Web site http://www.ebu.ch/general_secretariat/sis.php


Read more about Enzo Savarese

savarese.jpg (6436 bytes)   

Speakers at the conference Power Point Presentation download Savarese - 1,2MB Digital Terrestrial Television in Italy: state of the art and current regulatory issues

Web site http://www.agcom.it/intro_/commiss_savarese.htm


Read more about Thierry Vachey

 

Speakers at the conference Power Point Presentation download Thierry VACHEY - 13,2MB Direction des opérateurs audiovisuels

Read more about Egidio Viggiani - General Secretary, DGTVi

viggiani.jpg (45753 bytes)

Speakers at the conference Power Point Presentation download Egidio Viggiani  - 1,9MB DGTVi 

Read more about Khalid Hadadi - European Advisor, BBC

Speakers at the conference Power Point Presentation download Khalid Hadadi -1,4MB BBC EU and International Policy

Read more about Daniel Sauvet-Goichon - Chairman of DigiTAG

goichon.jpg (19614 bytes)

Speakers at the conference Power Point Presentation download Daniel Sauvet-Goichon (TDF, France) - 3,7MB DigiTAG Chairman

Read more about Emir Vajzovic - BC Residenatl Twinning Adviser


Read more about Jasmin Musovic - Head of Monitoring Department


Fredi Sirovik - Sales and marketing Manager, ELTI

sirovnik.jpg (5529 bytes)

Speakers at the conference Power Point Presentation download Fredi Širovnik  - 10MB Sales and Marketing Manager 

Read more about Sinisa Petrovic - Head of Frequency Spectrum Department

Speakers at the conference Power Point Presentation download Siniša Petrovic - 1MB RAK pripreme za RRC

Read more about Emir Povlakic - RAK

Speakers at the conference Power Point Presentation download Emir Povlakic - 180KB  DTT Forum

Read more about Milos Piletic - Technical Division Deputy Director, Broadcast Center of Montenegro

Speakers at the conference Power Point Presentation download Miloš Piletic, dipl. ing - 40 MB Technical Assistant Director

Power Point Presentation download from web page Current Activities CRA  http://www.cra.ba/en/broadcast/c-actvts/?cid=2485

Please, send me your pictures for this web page -  Molim, posaljite mi fotografiju za ovu web stranu

 

Copyright (c) 2004, 2005, 2006 SARTELCOM d.o.o. Bosna i Hercegovina. All rights reserved.