Discovery by Rudolf Bosnjak. 2 September 2001.

NE - VIDLJIVA    ISTORIJA   BOSNE

Šta je to postojalo, prije nego što smo znali o sebi...

Šta je to da stojalo, prije nego što smo znali o sebi...

 

Šta je to znano bilo u onim vremenima, oko godine 1180, kada se prvi put spominje ban Kulin, koji je vjerovatno i ranije počeo vladati. Te godine šalje mu pismo  papin poslanik Teobaldo i naziva ga "magno bano Bosine" i moli ga da pošalje papi dvije sluge i kože od kuna.

Ne pišem o dogmama religije i lažima njihovim, pokazujem ono što JE OSTALO U KAMENU UREZANO, OD KULINA, dosad ne vidljivo, dosad ne OBjavljeno, jer je RUŠI OPASNO SVE ONO ŠTO UTUVLJUJU U GLAVU BOSANSKU...i ostalim glavama po planeti ovoj...

Kad je Kulin Ban vodio prostore Bosne...podigao je ili izgradio "crkvu" od koje su otkriveni samo   "KRIŽEVI'...poredani na poseban način, da li su križevi ili UREZANE SLIKE KOJE PRIKAZUJU ono što mi danas možemo nazvati: prikazuju djelove električnih motora i generatora, fišefazno magnetsko polje, dali su to djelovi ELEKTRIČNE CENTRALE...koju su imali u to doba, da li je crkva bila crkva ili ono što ne znamo...ELEKTRIČNA CENTRALA.

CRKVE i RELIGIJE su sve IZOKRENULI I KRIVO GOVORE, da i dalje IH SLJEDITE i budete ROBOVI onog koji ne postoji, u formi i obliku koji VAM UTUVLJUJU U GLAVU, i UBIJAJU NEMILOSRDNO one koji to ne prihvatite...

SVE RELIGIJE RADE ISTO, POTPUNO ISTO I TO UZ ZAJEDNIČKI DOGOVOR UBIJAJU VAŠ UM, SLODODNI UM I NE DAJU MU DA POSTANE SLOBODAN...DA SKINE KOPRENU RELIGIJSKE GLUPOSTI KOJA GA JE OMOTALA, KOJA PREKRIVA PRAVU ISTINU ŠTA JE TO BOG I CRKVA.

JER, PITAM VAS SVE SADA: KOJI JE TO BOG BIO PRIJE SVEGA OVOGA ŠTO PATENTIRANE CRKVE SMISLIŠE, KOJI JE RADIO TO ŠTO DANAŠNJA RELIGIJSKA UČENJA TVRDE.

TRGNITE SE IZ SNA, JER STE BA BO iz SNA. Neznano...pogledajte...NA OVIM STRANAMA.

Pokazat ću moje otkriće, a vi recite i mislite i pišite šta hoćete... Tako je dato da se POKAŽE. Mnogi ne razumiju ni svoj današnji JEZIK kojim GOVORE, a kamoli onaj STAROSLAVENSKI...

Mnogi ne razumiju SLIKE koje GLEDAJU, GLE DAJU, koje GOVORE, a kamoli da RAZUMIJU šta je PORUKA onom ko u nju gleda...

EVO PORUKA KOJE VIDIM...I KOJE ŽELIM DA POKUŠATE RAZUMJETI, I U SVOJ UM STAVITI...

OBjasni-t-ću i onu riječ CRV KA, a svi je zovete CRKVA...

TAJNA Kulin bana i crkve bosanske...na nikad vidjen način...

...što su, sve bogumile istrijebili...ako su...

...šta su oni znali i to ostavili u KAMENU...

...a Tesla Nikola...nastavio...i nezavršio...

Ko je znao ono isto sto danas znamo.

Rezano na CRKVI Kulin bana, PODIGNUTOJ ne zna se kada. OVAJ NATPIS JE BIO NA NJEGOVOJ CRKVI, negdje na takozvanoj Tuštinoj njivi pod selom Muhašinovići, kod grada Visoko, pored Sarajeva, u Bosni. Ovaj natpis je nadjen 1898 godine.

Preneseno iz Glasnika zemaljskog muzeja 1898 godina, strana 617- 622.

Ko je znao ono isto sto danas znamo.

Današnji šematski prikaz električnog motora ili generatora za naizmjeničnu struju. Uporedite ga sa slikom lijevo, i sve ćete razumiti

 

 

Rezano na CRKVI Kulin bana, PODIGNUTOJ ne zna se kada. OVAJ NATPIS JE BIO NA NJEGOVOJ CRKVI, negdje na takozvanoj Tuštinoj njivi pod selom Muhašinovići, kod grada Visoko, pored Sarajeva, u Bosni. Ovaj natpis je nadjen 1898 godine.

Preneseno iz Glasnika zemaljskog muzeja 1898 godina, strana 617- 622.

Današnji šematski prikaz električnog generatora. Uporedite ga sa slikom lijevo, i sve ćete razumiti.

 

 

krugsaremenicom2.jpg (21006 bytes) rotor_2.jpg (39535 bytes)
Nekadašnji izgled MOTORA ili GENERATORA, u početku industrijske revolucije. Današnji izgled ROTORA motora ili generatora.
 

krug6_namotaji.jpg (40919 bytes)

Vidljivi su namotaji statora u prvom i trećem krugu, urezano u kamenu.

 

rotor_generatora.jpg (76444 bytes)
Namotaji STATORA urezani na kamenoj ploči crkve Kulin bana, kod Visokog. Današnji izgled ROTORA generatora.
krugsanamotajim2.jpg (26949 bytes) krugsanamotajim1.jpg (50226 bytes)
Današnji izgled STATORA motora. Današnji izgled GENERATORA i namotaja.
rotor.jpg (44006 bytes) namotaj2.jpg (38537 bytes)
Današnji izgled ROTORA. Današnji izgled velikog STATORA.
 

Ban Kulin i njegovi stanovnici, su imali znanja o
ELEKTRIČNOJ ENERGIJI, NA-IZMJENIČNOJ ili JEDNOSMJERNOJ STRUJI...

...E  LEK  TRI   ČNA...  ENE  R  GIJA...

...to je radilo... bez žica... bez trafo stanica... bez dalekovoda...

...da li je Tesla bio na tragu tom...što nije nastavio...

Ne, nemojte biti šokirani, uplašeni, zabrinuti, sve je to tako skriveno od CRKAVA i RELIGIJA, sve je UNIŠTENO U PARAMPARČAD DA se ništa ne može naći, da se slikice ne mogu SASTAVITI..., jer taj BAn je imao neka znanja i kontakte, a mi još ne znamo s kim i o od koga je to znanje dobio......znanje je postojalo tada a i danas... postoji...samo ga treba pozvati...

Pogledajte kamene ostatke koji su meni dali ideju, šta ovo u stvari predstavlja.

krugovi_svi_bijelo.jpg (270191 bytes)
Original kamena ploča sa urezanim križevima bez dijela okoline.

Rezano na CRKVI Kulin bana, PODIGNUTOJ ne zna se kada. OVAJ NATPIS JE BIO NA NJEGOVOJ CRKVI, negdje na takozvanoj Tuštinoj njivi pod selom Muhašinovićima, kod grada Visoko, pored Sarajeva, u Bosni. Ovaj natpis je nadjen 1898 godine.

Preneseno iz Glasnika zemaljskog muzeja 1898 godina, strana 617- 622.

 

tehnicki_crtez09.jpg (22048 bytes) tehnicki_crtez08.jpg (21578 bytes)
Današnji tehnički crtež ventilatora. Današnji tehnički crtež ventilatora.
krugovi.jpg (348367 bytes)

Original kamena ploča sa urezanim križevima nadjena kod Visokog, blizu Sarajeva.

Rezano na CRKVI Kulin bana, PODIGNUTOJ ne zna se kada. OVAJ NATPIS JE BIO NA NJEGOVOJ CRKVI, negdje na takozvanoj Tuštinoj njivi pod selom Muhašinovići, kod grada Visoko, pored Sarajeva, u Bosni. Ovaj natpis je nadjen 1898 godine.

Preneseno iz Glasnika zemaljskog muzeja 1898 godina, strana 617- 622.

 

Ako nije ovako KA KO JE...?

REFERENCE    Ko je bio Nikola Tesla  

This web page and information available here is Copyright (C).  All rights reserved Rudolf Bosnjak.

Date: 2 September 2001.