Balkan Museum - Balkanski Muzej

I will present historical artifact find by myself on different sources
in area of former prehistoric area of Illyricum and present Balkan countries

 

I WILL PRESENT HERE MY DISCOVERY AND VISUAL EXPLANATION OF UNKNOWN PERSON VISIBLE ON STECAK-TOMBSTONE ON RADIMLJA AREA IN BIH, EUROPE, EARTH.

If, you carefully watch these two images, you will see my DISCOVERY SRZ-CORE, every where is shown to human beings, but because of RELIGIONS and FAITH THEORETICAL STUPIDITY about god, ALL THIS guide us on wrong side, we did not see ourselves, what we are really...IN SIDE SELF... On all stecaks - tombstone are shown way of communications between SRZs-CORES...

To me everything is known but you must to SWITCH ON IN THIS.

 

Radimlja tombstone, image from 1950 year. - Radimlja stecak fotografija iz 1950 godine. Rudolf Bosnjak rediscovery of Radimlja tombstone from 1950 in 2002 year

Latest discovery from Rudolf Bošnjak from 6 February 2005 year, click here

 

PREDSTAVLJAM OVDJE MOJE OTKRIĆE PRISUTNOSTI NEPOZNATE OSOBE,
NA STEČKU, U PODRUČJU RADIMLJA, BiH, EVROPA, ZEMLJA.

Najnovije otkriće Rudolf Bošnjaka od 6 Februra 2005 godine, klikni ovdje

Ako, se pažljivo zagledate u ove dvije fotografije, vidjet ćete moje OTKRIĆE SRŽi, svuda je ono pokazano nama ljudskim bićima, ali zbog RELIGIOZNIH i VJERSKIH TEORIJSKIH ZABLUDJIVANJA NAS o bogu, SVE TO JE  nas je odvela na pogrešnu stranu, nismo mogli vidjeti sebe , kakvi smo u stvari...U SEBI... Na svim stečcima su prikazani načini komunikacije izmedju SRŽI...

Meni je sve znano a vi morate tek da se UKLJUČITE U OVO.

 

THIS IS WHAT CAN BE DNA SPIRAL OR COMMUNICATIONS BETWEEN SRZ-CORES

ALIEN_DNKA_SPIRALA_radimlja11_1950_godina_400.jpg (17579 bytes)

OVO JE ONO ŠTO MOŽE BITI DNK SPIRALA...ILI KOMUNIKACIJA IZMEDJU SRŽI - ČAKRI...

Another example of unknown knowledge I writing is here

Drugi primjer zracenja o kome pišem a znamo ništa ili vrlo malo je ovdje

 

INDEX

Članak,sve moje misli objavljene, tekst i sve slike objavljene su POD PRAVOM KOPIRANJA.
Sva prava zadržana Rudolf Bošnjak

PAŽNJA SVIM KORISNICIMA OVOG MATERIJALA, SVE STO JE NAPISANO I SVI CRTEŽI SU COPYRIGHT

Copyright C 1952-2005. All rights reserved.  Rudolf Bosnjak.