OVE STRANICE NE MOŽEŠ SHVATIT I RAZUMIT AKO KORISTIŠ PAMETNI TELEFON
ZNANJE IZ BUDUĆNOSTI

Cilj je da se objasni ljudima šta je to:
Jezikom Slova Zvuka Vala-Talasa Genetika i Jezikom Slova Svjetlosti Genetika
i šta su i kakvi su izgledi za humanost u ovom pravcu.

Vjeruj u vodu u samom sebi, zato što je voda u tebi jedinstvena bez ograničenja šta ti možeš uraditi! Kad je voda (um) spojena sa vodom u svemiru-kosmosu-universumu, osoba je tad  slobodna od dvojnosti, ego iluzija da je život pun patnje i bijede.

Vav oni su vodu zvali u Gujarati jeziku; i Baoli u Hindi jeziku. Sjećam se ovih riječi na stranim jezicima radi osjećajnosti sa kojima su izrečene: riječi valjane oko usta muškarca i talasale usne i napravile su osmijeh nakon što su se javili u mekom zvučnom valu do mog uha i na koži tijela.


THIS PAGES YOU CAN NOT COMPREHEND AND UNDERSTAND IF YOU USE SMART PHONE
KNOWLEDGE OF THE FUTURE

The aim is to explain to people what is it:
Linguistic Sound Wave Genetic and Linguistic Light Wave Genetic
and what are the prospects for humanity in this direction.

Believe in water in yourself, because water in you is so unique with no limit what you can do! When the water (mind) is connected with the water of all existing matter and space considered as a whole universe, a person is free from duality, ego restrictions illusion that life is full of suffering and misery.

Vav they are called water in Gujarati language; and Baoli in Hindi language.  I remember these words in  foreign languages because of the sensuality with which they were pronounced:  the words rolled around the man’s mouth and rippled his lips and made him smile after they emerged in a soft sound wave to reach my ear and my body skin.

X chromosome talk to me. Say something.

 

SLIKA ISPOD PRIKAZUJE NAJVEĆEG PREVARANTA KOJI JE UPRAVLJAO ZVUKOM JEZIKOM KOJIM SADA GOVRIMO,

TO SU KORIJENI JEZIKOM ZVUKA SLOVA-RIJEČI VALA-TALASA GENETIKE NA BALKANU

I ON JE TAJ KOJI JE PRVI MANIPULISAO Z-VUK OM IZ VAŠIH USTA I SLOVIMA SVJETLOSTI KOJE VIDITE.

JA SAM NAJVECHI PREVARANT.

NJEGOVO IME I PREZIME JE: JE VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ

ČITAJ SVE SPORO I PAMTI I NADAM SE DA ČEŠ SHVATIT I RAZUMIT, KOLIKO SU BALKANSKI NARODI BILI GLUPI I OSTALI GLUPI I DAN DANAS U 2016 GODINI.

Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) je rođen u porodici u kojoj su deca umirala, pa je po narodnom običaju, dobio ime Vuk kako mu veštice ne bi naudile.

Rođen je u Tršiću u Srbiji, tada pod osmanskom vlašću. Pisanje i čitanje je naučio od rođaka Jevte Savića, koji je bio jedini pismen čovek u kraju. Obrazovanje je nastavio u Loznici, a kasnije u manastiru Tronoši. Ne uspevši da se upiše u karlovačku gimnaziju, on odlazi u Petrinje. Kasnije stiže u Beograd da upozna Dositeja Obradovića, svog voljenog prosvetitelja. Ovaj ga grubo otera od sebe i Vuk razočaran odlazi u Jadar i počinje da radi kao pisar kod Jakova Nenadovića. Kad je otvorena Velika škola u Beogradu, Vuk je postao njen đak. Ubrzo oboljeva i odlazi na lječenje u Peštu. Kasnije se vraća u Srbiju i kada ustanak propada, odlazi u Beč.

OVDJE JE VAŽAN DIO KAKO I ZAŠTO JE MANIPULIRAO SA ZVUKOM NAŠIH JEZIKA I KAKO NAS JE SKRENUO DA NE SHVATIMO ŠTA GOVORIMO, I DA NE RAZUMIJEMO ŠTA IZGOVARAMO U ONOME ŠTO ZVUKOM IZ USTA SVOJIH PRENOSIMO KAO RJEČI, OSOBAMA LJUDSKIM OKO NAS.

Beču upoznaje cenzora Jerneja Kopitara koji mu dalje pomaže u ostvarenju planova.

Započeo je svoj rad na reformi jezika i pravopisa i uvođenju narodnog jezika u književnost.

Zbog problema sa knezom Milošem Obrenovićem bilo mu je zabranjeno da štampa knjige u Srbiji, a i u austrijskoj državi, svojim radom stiče prijatelje i pomoć u Rusiji, gde dobija stalnu penziju 1826. godine. Vuk je umro u Beču.

VAŽNO: ČITAJ I PAMTI KO NAM JE ZAJEBO JEZIK ZA SVA VREMENA

U prvoj polovini 19. vjeka, uz pomoć tadašnjih vrhunskih filologa, kao što su braća Grim i austrijskih vlasti koje je predstavljao Jernej Kopitar, Vuk Stefanović Karadžić je reformisao srpsku otografiju i pravopis, praveći veliki rez između dotadašnje slavenosrpske kulture i novog standarda.

Karadžićeva kapitalna djela, među kojima se ističu prvo izdanje "Srpskog rječnika" (1818.), drugo, znatno prošireno (1852.), te prevod "Novoga zavjeta" (1847.), postavili su temelje za savremeni standardni srpski jezik, a znatno su uticala i na oblik savremenog standardnog hrvatskog jezika, ponajviše u fazi tzv. hrvatskih vukovaca ili mladogramatičara. Osnovna načela Karadžićeve reforme se mogu sažeti u tri tačke:

izjednačavanje narodnog i književnog jezika, tj. insistiranje na folklornim jezičkim oblicima, za koje se smatralo da su pouzdan vodič zabeležen u narodnim pesmama i poslovicama;

prekid sa svim starijim oblicima srpske književnosti i pismenosti i novo utemeljenje standardnog jezika bez oslona na tradiciju;

i, novoštokavski folklorni purizam, što se očitovalo u čišćenju jezika od crkvenoslavizama koji su identifikovani kao ruskocrkvena naplavina koja ne odgovara glasovnoj i gramatičkoj strukturi srpskog jezika.

Na tehničkom nivou, Karadžićeva reforma se manifestovala u novoj srpskoj ćirilici u kojoj su izbačeni nepotrebni poluglasnici (ъ, ь), apsorbirani grafemi za lj, nj, dž koje je predlagao Sava Mrkalj (Vuk je gotovo u potpunosti preuzeo grafiju "narodnog" pisanog idiolekta Gavrila Stefanovića Venclovića, monaha u manastiru Rači s kraja 17. i početka 18. veka), te uvedena grafema j iz (nemačke) latinice. Novi fonološki pravopis, primeren prozirnom idiomu kakav je srpski, zamenio je stariji tvorbeno-morfološki.

Jezički supstrat je bila novoštokavska ijekavština (istočnohercegovačko-krajiško narečje), koju je Vuk Karadžić stilizirao delom i prema hrvatskim pisanim djelima (tjerati umesto ćerati, djevojka umesto đevojka, hoću umesto oću). Ali, zbog uticaja srpske građanske klase u Vojvodini i Srbiji, ta je reforma prihvaćena u nešto izmenjenom obliku: ijekavski refleks jata (ѣ) je zamenjen ekavskim (npr. dete umesto dijete). Srpski književni jezik ijekavskog refleksa jata ostao je u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, među Srbima i Hrvatskoj, kao i u narodnim govorima zapadne i jugozapadne Srbije.

Sve vas ozdravlja Rudolf Bošnjak.


Prava kopiranja ©.  2006- 2016. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©. 2006- 2016 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

free counters  Map IP Address