OVE STRANICE NE MOŽEŠ SHVATIT I RAZUMIT AKO KORISTIŠ PAMETNI TELEFON
ZNANJE IZ BUDUĆNOSTI

Cilj je da se objasni ljudima šta je to:
Jezikom Slova Zvuka Vala-Talasa Genetika i Jezikom Slova Svjetlosti Genetika
i šta su i kakvi su izgledi za humanost u ovom pravcu.

Vjeruj u vodu u samom sebi, zato što je voda u tebi jedinstvena bez ograničenja šta ti možeš uraditi! Kad je voda (um) spojena sa vodom u svemiru-kosmosu-universumu, osoba je tad  slobodna od dvojnosti, ego iluzija da je život pun patnje i bijede.

Vav oni su vodu zvali u Gujarati jeziku; i Baoli u Hindi jeziku. Sjećam se ovih riječi na stranim jezicima radi osjećajnosti sa kojima su izrečene: riječi valjane oko usta muškarca i talasale usne i napravile su osmijeh nakon što su se javili u mekom zvučnom valu do mog uha i na koži tijela.


THIS PAGES YOU CAN NOT COMPREHEND AND UNDERSTAND IF YOU USE SMART PHONE
KNOWLEDGE OF THE FUTURE

The aim is to explain to people what is it:
Linguistic Sound Wave Genetic and Linguistic Light Wave Genetic
and what are the prospects for humanity in this direction.

Believe in water in yourself, because water in you is so unique with no limit what you can do! When the water (mind) is connected with the water of all existing matter and space considered as a whole universe, a person is free from duality, ego restrictions illusion that life is full of suffering and misery.

Vav they are called water in Gujarati language; and Baoli in Hindi language.  I remember these words in  foreign languages because of the sensuality with which they were pronounced:  the words rolled around the man’s mouth and rippled his lips and made him smile after they emerged in a soft sound wave to reach my ear and my body skin.

English language

X chromosome talk to me. Say something.

SLUŠAJ ZVUK - PRIMJER ZA GORNJU FOTOGRAFIJU KAO SLOVNA VALNA-TALASNA GENETIKA

LISTEN SOUND - EXMPLE FOR ABOVE IMAGE AS LINGUISTIC WAVE GENETIC

audio/KROMOZOM AUDIO SONIC TEST.mp3


https://youtu.be/aZ3PzlW9eDA

Putovanje kroz DNK. Obrazovni kratki film o tome ko smo i šta smo zaista.


PRAKTIČNA PRIMJENA VALNE-TALASNE GENETIKE - OVO SU DIJELOVI KAO PREVEDENE RIJEČI Pjotr Garjaev.

Mogu
ćnosti su goleme, neizmjerne.
Zato što su genske informacije jednostavno neiscrpne.
I to zato što se operira ZNA
ČENJIMA a ZNAČENJA se mogu mijenjati, prepravljati, ovisno o našim manipulacijama.
A provodimo sljede
će manipulacije.

Budu
ći da su kromosomi laseri, koji emitiraju koherentno SVJETLO i ZVUK, a k tomu svaka elektromagnetska sastavnica tog svjetla, koje je elektromagnetsko polje, sadržava u sebi takozvane TORZIJSKE INFORMACIJE, s obzirom na to da se sve odigrava na polariziranim fotonima, KROMOSOMI EMITIRAJU POLARIZIRANO SVJETLO.

Zato nastaje polarizacijski ili spinski hologram.

Sve vas ozdravlja Rudolf Bošnjak.

SAKRIVENO CRKVENO I RELIGIOZNO ZNANJE KAKO RADI UPRAVLJANJE VODOM U TVOM TIJELU I OKO NJEGA


upravljanje_do_re_mi_fa_so_la_ti_do.html

PRVA MOJA OBJAŠNJENJA SU OVDJE

ŠTA JE ISTINSKI KROMOZOM U LJUDSKOM TIJELU

ŠTA JE TORZIONO POLJE

ŠTA JE SPINSKI HOLOGRAM - ŠTA JE VRTEĆI-ROTACIONI HOLOGRAM

KAKO JE ZVUK STEFAN OVIĆ ZAJEBO - PREVARIO SVE BALKANSKE NARODE ZA MNOGA BUDUĆA VREMENA

KAKO ZVUKOM MJENJAT KOLIČINU SOLI U LJUDSKOM TIJELU

KAKO ZVUKOM MJENJAT pH POTENTIAL VODIK-VODONIK (POTENTIAL HYDROGEN) STANJE U LJUDSKOM TIJELU
pH je skraćenica za potencijal vodika u krvi. pH svakog rješenja je mjera koncentracije njegovog vodonika. Što je veće pH očitanja, više alkalna i kisikom je bogata je tečnost-krv. Što je niže pH očitanja, više kisela tečnost-krv i kisika nedostaje u tečnosti-krvi. pH raspon od 0 do 14, sa 7,0 je neutralan. Sve iznad 7,0 je alkalno, ništa ispod 7,0 se smatra kiselom.

OBJAŠNJENJE KISELE KRVI.

Ljudska krv ostaje u vrlo uskom pH desno oko (7,35-7,45). Idealan pH za krv je 7.4. Ispod ili iznad ovog raspona znači simptome i bolesti. Ako pH u tečnosti-krvi pada znatno ispod 6,8 ili raste iznad 7.8, ćelije prestane da rade-funkcionišu i ljudsko biće umre i nastaje mors vera ili stvarna smrt ili prava smrt. Imamo dva faktora koji su uvijek prisutni kod RAKa. Ta dva faktora su: kiseline pH i nedostatak kiseonika. Možemo manipulisati ta dva faktora koji uvijek moraju biti prisutni da se RAK razvija i na taj način može pomoći da se preokrene RAK? Ako je tako, moramo naučiti kako da manipulišemo sa ta dva faktora i u ta dva faktora. RAK treba kiseline i sredinu sa niskom količinom kisika za preživljavanje i procvat i rast.

KAKO ELEKTROMAGNETSKOM FREKVENCIJOM VODIKA-VODONIKA MJENJAT STANJE U LJUDSKOM TIJELU
Radio frekvencija od neutralnog vodika je 1.420 MHz (valna-talasna dužina je 21cm) i emisija iz molekula hidroksil je (1,666MHz, 18cm valna-talasna duljina), koji se sastoji od jednog atoma vodika i jednog atoma kisika.

KRATKO OŠIŠANA KOSA kao 60 GHz ili više GHz PRIJEMNA ANTENA
To je razlog zašto budisti šišaju svoju kosu na glavi da bi mogli primati nesmetane signale od pošiljaoca ...

KAKO PRIČAT, GOVORIT, RAZGOVARAT, DAVAT, KAZAT VODI U LJUDSKOM TIJELU SA ZVUKOM ili BUKOM

whirling_dervish.html

URAZUMI SVOJ UM da bi IMAO ZNANJE KOJE NEMAŠ jer OKLOP TVOJ UM, JE VODA.

KAKO ELEKTROMAGNETSKOM FREKVENCIJOM SVJETLOSTI MJENJAT STANJE VODE U LJUDSKOM TIJELU

TAJNA TEČNE TAJNE MISTERIJE... 

../ET/bogumili/znali.html

../ET/bogumili/znali.html

../ET/water/rudolf_bosnjak_discovery.html

Bogumilstvo kao religiozni problem. Predavanja Dr.Ivana Pilara-Bogumilstvo kao religiozni problem iz 1927 g.

../ET/krater/kulin/religiozni_problem.html

PRENOS DNA GENSKIH INFORMACIJA U VODU KROZ ELEKTROMAGNETNE VALOVE-TALASE

KO SU ISTINSKI NARODI BALKANA I ODAKLE SU DOŠLI U EVROPU

DA BI RAZUMIO GENETSKU KARTU EVROPE ČITAJ I PAMTI I VIDI KAKVA JE EVROPA IZGLEDALA U LEDENOM DOBU


../ANCIENTPLANETEARTH/index.html

 


Rudolf Bošnjak OPIS TEKSTA ISPOD KOJI TREBA DOBRO UPAMTIT

DNA tvoj genetički materijal Deoxyribo Nucleic Acid i riječ RIBO stoji za ribose koji je šećer tvog DNA i pravljen je iz šećera tako da koliko si loš ne može postojat tvoje fizičko tijelo ako nema dovoljno šećera u tvom tijelu.

KAKO JE SAKRIVENA ISTINA SA RIJEČ ribo.

DNK ili Deoxyribo Nucleic Acid...

DNK or Deoxy ŠEĆER Nucleic Acid...

RIJEČ ribo OZNAČAVA ŠEĆER.

DNK ili DeoxyriboNucleic Acid ili Deoxyribo nuklein kisel je jedan od največih izuma prirode.

Ako tu riječ rastavim na slogove dobijem ovu rečenicu.

Deo xy ribo nuklein kisel je jedan od največih izuma prirode.

Dio xy ribo nuklein kisel je jedan od največih iz uma prirode.

Riječ Dio u latinskom i italijanskom jeziku označavaju pojam Bog.

Značenje riječi bog u engleskom jeziku je udubljenje puno vode.

Da bi shvatio i razumio istinu pravu klikni na link ispod i otvorit će ti se religiozna laž.

https://translate.google.com/#en/hr/bog

bog u prevodu znači močvara, ali ne piše to, piše ovo ispod

bog u prevodu znači moč vara, to piše i ako dodaš slog nja, piše ovo

bog u prevodu znači   moč varanja, to piše.

Tako sve religije koriste moć varanja svojih ovaca na planet Zemlja.

Riječ Deo u srpskom ekavskom jeziku ima značenje deo nečega.

I onda piše sljedeće značenje.

Deo x y ribo n uklein kisel

Deo x y ribon u klein ki sel ili

Deo x y ribo nu klein ki sel jak ili u prevodu

Deo x y ribo gledaj-vidi mali ki sel prvi

Ko je ili šta je: Deo x y ribo gledaj-vidi mali ki sel prvi

Značenje riječi: izuma prirode nije ono što piše.

Značenje riječi je: iz uma prirode to piše, a riječ uma nije mozak, riječ uma je OPIS  VODE U TVOM TIJELU JER UM JE VODA A NE MOZAK.

MOZAK JE U UMU, MOZAK JE U VODI, A VODa JE UM.

Eto kako se iščitava pisani kod riječima.

Nadam se da: SH VAT AŠ i RAZ UM I JEŠ KAKO JE SAKRIVEN NAČIN KODIRANJA I DEKODIRANJA ISTINE KROZ RIJEČI, JER X KROMOZOM I Y KROMOZOM SU VEĆ UPISANI U OBJAŠNJENJE Deoxyribo nuklein kisel.

KAKO IZGLEDA I KAKO SE VIDI SVRDLO DNK

DNK je jedan od osnovnih gradivnih blokova života, jer sadrži šifre projekata pretvaranja informacija u materiju. U ćelijama, DNK pohranjuju kodove života, omogučavajući našem tijelu da pravilno radi-funkcioniše. DNK nije samo predajnik i prijemnik elektromagnetskog zračenja (u obliku energije), ali i upija informacije sadržane u radijaciji koja se i dalje tumaće. Dakle, DNK je izuzetno složen interaktivni optički bioćip. Genetski kod je ... dodatno podvrgnut detaljnom pregledu od strane lingvista (jeziokoznalaca).

(Lingvistika je nauka strukture i oblika-formiranja jezika). Kada studiraju jezik, ljudi istražuju pravilnosti poput sintakse (pravila za izgradnju riječi iz pisma), semantika (proučavanje sadržaja značenja riječi), i pravila gramatike.

Kada se ova naučna saznanja primjene na genetskom kodu, može se vidjeti da taj kod slijedi ista pravila kao naš ljudski jezik. Treba napomenut: ne pravila određenog jezika (u ovom slučaju, na primjer, slavenskih jezika), nego pravila na osnovnom nivou gdje zajedničke osobine borave među svim  postojećim jezicima čovječanstva. Dakle, struktura genetskog koda može biti vezana sa svim postojećim ljudskim govornim jezicima, jer mi ljudska bića proizvodimo ZVUK KROZ NAŠA USTA I TAJ ZVUK   DIREKTNO DJELUJE NA KOMPLETNU VODU U LJUDSKOM TIJELU.

ZAŠTO FEDERALNA AGENCIJA ZA BOLESTI RADI PROGON BILO KOGA KO KORISTI  GENERATOR FREKVENCIJA

DRAGI ZEMLJANI
FDA - FEDERALNA AGENCIJA ZA BOLESTI bilo koje frekvencije generatora za lijecenje bolesti ili bilo Dual Tone generator frekvencije ili generatora DTMF sada Nadam se da sada mogu shvatiti, ZAŠTO SVI ste bolesni radi hemijske medicine iz farmaceutske industrije.

Progon od strane FDA - FEDERALNA AGENCIJA ZA BOLESTI frekvencije generatora ili generatora DTMF za liječenje bolesti seže do doktora Rife u 1930. Dr. Rife je imao stopu remisije 100% na pacijentima raka i tuberkuloze pomoću frekvencija generatora koji je sagradio.

FDA (Napomena: American Medical Association je takoder uključen) reagirao na njegov uspjeh mu zatvara potpuno dole. To je razlog zašto je Dr. Rife ubijen.

DRAGI ZEMLJANI, MOLIM ČITAJ MOŽDA MOŽEŠ SHVATIT I RAZUMIT

Esoteric pojam namijenjen je za ili vjerojatno treba shvatiti samo mali broj ljudi sa specijalističkim znanjima ili interesima, to rade oni što ih zovu duhovnim učiteljima i znano im je godinama da se naše tijelo može programirati jezikom i riječima i mislima.

To je sada naučno-znanstveno dokazano i objašnjeno.

Ljudska DNK je biološki Internet i superioran je u mnogim aspektima na umjetni jedan.

Najnovija ruska naučna istraživanja direktno ili indirektno objašnjavaju pojave kao što su vidovitost, intuicija, spontana i daljinsko djelovanje na ozdravljenja, samo lječenjea, tehnike afirmacije, neobično svjetlo / aure oko ljudi (to su duhovni učitelji), voda (um) i njen uticaj na vremenske obrazce i još mnogo toga.

Osim toga, postoje dokazi za potpuno novi tip medicine u kojoj DNK može uticati i reprogramirati rijecima i frekvencijama BEZ REZANJA vanjskih i zamjena jednog gena.

Samo 10% naše DNK koristi se za izgradnju proteina.

To je ovaj podskup DNK koji je od interesa za zapadne istraživače i se ispituje i kategoriji.

Drugi 90% se smatraju "otpadni DNK."

Istraživači su, međutim, uvjereni da priroda nije glupa, pridružio lingvisti i genetičari u ulaganju u istraživanje da je 90% "otpadne-junk DNA". Njihovi rezultati, otkrića i zaključci jednostavno su revolucionarni.

Prema tame nalazi, naša DNK ne samo odgovorna za izgradnju našeg tijela, ali i služi kao skladište informacija-podataka i komunikacije. Lingvisti su otkrili da genetski kod - posebno u očigledno "beskorisnih" 90% - slijedi ista pravila kao i svi naši ljudski jezici.

U tu svrhu su u odnosu na pravila sintakse (način na koji se zajedno činjenica da se formiraju fraza i rečenica), semantika (proučavanje značenja u jeziku oblicima) i osnovna pravila gramatike.

Otkrili su da je alkali naše DNK slijede redovne gramatika i uciniti postavili pravila baš kao i naši jezici. Dakle, ljudski jezici nisu javili slučajno, ali su odraz naše nježne (inherentne - in her ently-u njoj nježno) DNK.

Biofizičare i molekularna biologija i istraživala je vibracijsko ponašanje DNK. Ukratko Suština je bila: "Živuči kromozomi funkcioniraju baš kao holografski kompjuter koristeći  (endogene)  DNK laserskog zračenja." To znači da su uspjeli, na primjer, modulirati određene obrasce frekvencija (zvuka) na zracima lasera kao što je uticalo na frekvenciju DNK i tako na samu genetsku informaciju.

S obzirom da je osnovna struktura DNK-alkalni parovi i jezik (kao što je ranije objašnjeno) je iste strukture, nema potrebe za DNK dekodiranje. Može se jednostavno koristiti riječi i rečenice ljudskog jezika. Ovo, takođe, je eksperimentalno dokazano.

Živeća DNK supstanca (u živom tkivu, a ne in vitro) će uvijek reagirati na jezikom-modulirani laserski zrak, pa čak i radio valove, ako se koristi pravilan frekvencijski (zvuk). To konačno i naučno-znanstveno objašnjava zašto afirmacije, hipnoza i slično mogu imati tako jake efekte na ljude i njihova tijela. To je sasvim normalno i prirodno da naša DNK da reaguju na jezik.

Sve najbolje Rudolf Bošnjak.

IZLJEČENJE OD DIABETESA - ŠEĆERNA BOLEST I MOJE OBJAŠNJENJE

SAVJET I PREPORUKA UPAMTI VODA NE UMIRE

LAŽNO ZNAČENJE U ENGLESKOM PREVODU RIJEČI: AKASHA

ŠTA ISTINSKI ZNAČE LAŽNE RIJEČI: VA IME OTCA I SINA I DUH SVYATOGA

PRIMJER JEZIKO SLOVNE VALNE-TALASNE GENETIKE

INFRACRVENE FREKFENCIJE DNA BAZE and Science and Art Connecting with Our Bodies through ”Molecular Music”

VODENA BIĆA NAŠI PREDCI IZ LEP EEN VIR svjetlonse prošlosti lepenski_vir_stone_balls.html

KAKO OŽIVIT MRTVU OSOBU - LJUDSKO BIĆE

KROMOZOM PROMJENA U LJUDSKIM BIĆIMA

KAKO KLONIRAT- KOPIRAT BILO KOJE ŽIVO BIĆE KORIŠTENJEM MILIJARDI TONOVA MULTI FREKVENCIJA ISTOVREMENO

RAST NOVIH ZUBA KOJI SU IZVAĐENI - ZAMJENA PROTEZE SA NOVIM ZUBIMA KOJI RASTU IZ VODE
Kojom i kakvom vibratornom rešetkom koja sadrži šifre projekata za pretvaranja informacija u materiju zuba.

IGOR KOSTELAC OBJAŠNJENJE PROMJENE KROMOSOMA NA LJUDIMA JE OVDJE KAO PDF

http://igor-kostelac.com/2011/07/nibiru-i-promjene-na-ljudima-ucrtane-na-svicarskim-novcanicama/

U HINDU EPU MAHABHARATA JE DATO OBJAŠNJENJE PROMJENE KROMOZOMA NA LJUDIMA

RAZUMJEVANJE ZVUKA IZ KROMOZOMA OVOG PJEVAČA SA IMENOM Barry White...

OVDJE JE PRIMJER KAKO SISTEM RIJEČI RADI SA ZVUKOM ili SLOVIMA KAO DATA VALNA-TALASNA GENETIKA I KAKO ZVUČNI FREKVENTI SPEKTAR IZGLEDA, KAKO GA VIDITE KAO ZVUČNU FOTOGRAFIJU-SLIKU SPEKTRA.

IME PJESME JE: SAMO PUT NA KOJEM SI ili UPRAVO ONAKO KAKO STE

SONG NAME IS: JUST THE WAY YOU ARE

 

https://youtu.be/nlrs2D92urw

RAZUMJEVANJE ZVUKA IZ KROMOZOMA OVOG PJEVAČA SA IMENOM Barry White...

LINGUISTIC WAVE GENETICS - TALK TO ME.

JEZIKOM SLOVA VALNA-TALASNA GENETIKA - GOVORI MI.

Gledaj lijevu stranu ekrana ovog video snimka i vidjet češ nešto slično kao DNA sliku, ALI TO JE ZVUK  KAO JEZIKO SLOVNA VALNA-TALASNA GENETIKA -  LINGUISTIC GENETIC WAVE.

ŠTA SU BILE TONSKE-MUZIČKE ZVUČNA RIJEČI ILI REČENICE.

https://youtu.be/ZOg4Xim7btc

Just The Way You Are

[Speaking]  Talk to me. Say something.

DNA IMAGE SOUND WORDS TALK TO ME.jpg (200861 bytes)       DNA IMAGE SOUND WORDS VERTICAL TALK TO ME.jpg (197039 bytes)

GORNJA SLIKA JE PRIMJER KAKO SISTEM RIJEČI RADI SA ZVUKOM ili SLOVIMA KAO DATA VALNA-TALASNA GENETIKA I KAKO VIBRATORNI FREKVENTI SPEKTAR IZGLEDA, KAKO GA VIDITE KAO ZVUČNU FOTOGRAFIJU-SLIKU SPEKTRA.

NAČIN KAKO DA KOMUNICIRATE SA EBE ILI SAMI SA SOBOM ILI DRUGIM LJUDSKIM BIĆIMA EBANS/AUDIO/index.html#TEKST

LINGUISTIC WAVE GENETICS - TALK TO ME.

 

RAZUMJEVANJE GOVORA KROMOSOMA IZ ZVUČNIH SIGNALA

JEZIKOM SLOVA VALNA-TALASNA GENETIKA - PRVI GOVORI MI.

ISJEČAK IS FILMA: BLISKI SUSRETI TREĆE VRSTE

ŠTA SU BILE NOTE - NOTNE - TONSKE - MUZIČKE - ZVUČNE RIJEČI ILI REČENICE.

Ono što je njihovo značenje 5 tonova  d e c C G koji se koriste za rukom simboli u filmu "Bliski susreti treće vrste"
Neke informacije kažu da je ovo došlo od nekog njemačkog naučnika koji je imao teoriju da su sve glazbene proizlazi iz ovog teksta ili varijacija ovih nota dočeka Vanzemaljaca i teorije muzike. U pet muzičkih tonova u Bliski susreti su, u Solfegu, Re, Mi, Do, Do, Dakle, u nastavku. Drugi Do je za oktavu ispod prve.

RE MI DO DO SO UPRAVLJANJE VODOM.jpg (28089 bytes)

Slika je moja Jezikom Slova Valna-Talasna Genetika i nedostaje nekoliko slova na kraju svakog tona-riječi.

Najbliži prevod je: Reta Mir Dobro Došli-Dočekani sa Sobom ( unutrašnje njihovo).

Šta je Reta?  Reta Zeticuli ili Zeta Retikuli

Što ili šta je: unutrašnje njihovo. To je: voda u njima.

Tih pet tonova izbor su  kompozitora John Williams nakon pokušaja oko 350 od oko 134.000 mogućih kombinacija pet-nota dostupan u 12-tonske kromatske skale. On je rekao da je izbor bio proizvoljan, ali zapravo su kritični tonovi od glavne skale (vidi dole). Nisam gledao ovaj film za dugo vremena, ali mislim da su signali ruku Curwen znakove kao što je prikazano u videu. Naučite znakove za Do, Re, Mi i tako, obavljaju drugi Do niži, oko visine struka, a možete komunicirati sa vanzemaljcima sebe, ukoliko se ukaže potreba.

Stanovnici udaljene galaksije prepoznaju i cijene melodiju formiranu u manjim ili većim ili manjim skalama, jer su obje izvedene iz univerzalnih akustičnih-zvučnih načela: vibrirajuće žice u drugoj galaksiji će imati iste harmonika dijelova kao što to čini ovdje (dijelove možeš naći u raspravi u dodatku ( Exploring Theory with Practica Musica - Istraživanje Teorije sa Praksom Muzike), a među prvima i većina zvučnih dijelova  koji su su radili, za oktavu više, Tako Mi, i Re - hej, to su isti oni John Williams odabrao!

Možda njegov izbor nije bio kao slučajan kao što je sadržano u intervjuima. Računajući ponavlja i ne ide bilo više od gotovo nečujan 10 dio., on je izostavio samo 7-sedam. Jedan, koji teoretičari tradicionalno su smatrali da bude čudna patka u tome ne može formirati suglasnik interval sa ostalima. U tom smislu je Njemački naučnik bio na pravom putu, u najmanju ruku, u tvrdeći svu muziku možeš izvesti iz njih.

JEZIKOM SLOVA VALNA-TALASNA GENETIKA - DRUGI GOVORI MI. ISJEČAK IS FILMA: BLISKI SUSRETI TREĆE VRSTE

ŠTA SU BILE NOTE - NOTNE - TONSKE - MUZIČKE - ZVUČNE RIJEČI ILI REČENICE.


SADA GLEDAJ OVAJ VIDEO
DA SHVATIŠ I RAZUMIŠ KAKO SE IZ SLIKE IŠČITA ZVUK-AUDIO

The Visual Microphone: Passive Recovery of Sound from Video


SADA GLEDAJ OVAJ VIDEO
DA SHVATIŠ I RAZUMIŠ KAKO SE U VODI TVOG TIJELA STVARA SLIKa KROZ ZVUK KOJI UDARA U TVOJU KOŽU I PRENESE SE U UTROBU TVOJU I VODA U TEBI VIBRIRA.

 

Sve vas ozdravlja Rudolf Bošnjak.

 

Ako imaš interes da me kontaktiraš javi se na kontakt

Prava kopiranja ©.  2006- 2016. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©. 2006- 2016 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

free counters  Map IP Address