American interest in "gravity control propulsion research"

The Americans have decided to look into the old science-fictional dream of gravity control, or "anti-gravity," to investigate, both theoretically and (if possible) practically the fundamental nature of gravitational fields and their relationship to electromagnetic and other phenomena – and someone (unknown to the present writer) has apparently decided to call all this study by the high-sounding name of "electro-gravitics." Unknown, too – at least unannounced – is the name of agency or individual who decided to encourage, stimulate, or sponsor this effort, also in just what way it is being done. However, that the effort is in progress there can be little doubt, and, of course, it is entirely to be welcomed.

At least 14 United States universities and other research centers are hard at work cracking the gravity barrier. And backing the basic research with multi-million dollar secret projects is our aircraft industry.

The writings about the gravity control propulsion research effort had disclosed the "players" and resources while prudently withholding both the specific features of the research and the identity of its coordinating body. Publicized and telecasted conspiracy theory anecdotes have suggested much higher levels of success to the G-projects than mainstream science.

Before anyone can have the audacity to formulate even the most rudimentary plan of attack on the problem of harnessing the force of gravitation, he must understand the nature of his adversary. I take it as most axiomatic that the phenomenon of gravitation is poorly understood even by the best of minds, and the last word on it is very far indeed from having been spoken.

LOOKING FOR INVESTOR FOR THIS RESEARCH PROJECT

Contact with me http://www.bev.ba/contact/contact.html

AIR PRESSURE CONTROL ALL AROUND SIDES U.F.O.

KONTROLA PRITISKA VAZDUHA-ZRAKA SA SVIH STRANA OKO  N.L.O.

 

Američki interes za "istraživanje pogonskog upravljanja gravitacijom"

Amerikanci su odlučili istražiti stari znanstveno-izmišljeni san o kontroli gravitacije ili "anti-gravitaciji", kako bi teoretski i (ako je moguće) praktički istražili temeljnu prirodu gravitacijskih polja i njihov odnos prema elektromagnetskim i drugim pojavama - i netko je (nepoznat sadašnjem piscu) očito odlučio cijelu ovu studiju nazvati zvučnim imenom "elektro-gravitacija". Nepoznato, također - barem nenajavljeno - ime je agencije ili pojedinca koji je odlučio poticati, poticati ili sponzorirati ovaj napor, također na koji se način to radi. Međutim, da su napori u tijeku, ne može se sumnjati, i, naravno, to je u potpunosti za pozdraviti.

Najmanje 14 američkih sveučilišta i drugih istraživačkih centara naporno rade na probijanju gravitacijske barijere. A potpora osnovnom istraživanju s višemilijunskim tajnim projektima je naša zrakoplovna industrija.

Zapisi o istraživačkom naporu gravitacijske kontrole otkrili su "igrače" i resurse, dok su razborito zadržali i specifične značajke istraživanja i identitet njegovog koordinacijskog tijela. Objavljene anegdote o teoriji zavjere objavljene putem televizije sugeriraju mnogo veće razine uspjeha G-projekata od uobičajene znanosti.

Prije nego što itko može imati odvažnosti da formulira čak i najosnovniji plan napada na problem iskorištavanja sile gravitacije, mora razumjeti prirodu svog protivnika. Najizraženije smatram da fenomen gravitacije slabo razumiju čak i najbolji umovi, a posljednja riječ o njemu je zaista daleko od toga da je izgovorena.


TRAŽIM INVESTITORA ZA RAZVOJ OVOG PROJEKTA

Kontakt http://www.bev.ba/contact/kontakt.html

 

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

 

  freevisitorcounterss Homepage