Google translate

KAKO KORONA VIRUS UBIJA LJUDSKA BIĆA.

ZAŠTO KORONA VIRUS UBIJA LJUDSKA BIĆA.

PRODOR ...U LJUDSKO NEZNANJE I MOJI TEKSTOVI...
DAO SAM VAM OBJAŠNJENJE.


KAKO COR ONA ili KOR ONA VIRUjS UBIJA LJUDSKA BIĆA.

ZAŠTO COR ONA ili KOR ONA VIRUjS UBIJA LJUDSKA BIĆA.

ISJEČAK TEKSTA IZ NAUČNO FANTASTIČNE PRIČE

IZ KNJIGE KOJU JE 1981 NAPISAO

Dean Koontz “The eyes of Darkness” ...

Oči tame - Oči mraka

Kakve su to OČI koje nas gledaju iz

tame-mraka svemira-kosmosa univerzuma...

Svaka naučna fantastika opisana u svim zemaljskim knjigama se ostvarila...

Roman napisan prije 40 godina predvidio je stvaranje korona virusa. Od bolesti slične upali pluća umiraće ljudi širom planet Zemlja.

DOŠAO SAM DO ZAKLJUČKA DA JE KORONA VIRUS BRZO RAZVIJAJUĆI RAK-CANCER PLUĆA KAD NEMA DOVOLJNO KISIKA U PLUĆIMA NA ODREĐENOJ NADMORSKOJ VISINI.

ŠTA SU NEGATIVNI JONI?

Kako molekula kisika uhvati elektron, molekula kisika je definirana kao negativni jon kisika (O2−) 4,5.
Negativni kisik joni su znani i kao "zračni vitamin" zbog važnog značenja u ljudskim životnim aktivnostima.

 
Jednostavno rečeno, pozitivni joni su molekule koje su izgubile jedan ili više elektrona, DOK SU NEGATIVNI JONI STVARNI ATOMI KISIKA SA VISOKO NEGATIVNO NABIJENIM ELEKTRONIMA. Negativnih jona ima u ŠUMSKOJ prirodi iznad nadmorske visine od 1000 metera, osobito oko slapova, nad oceanom, na plaži i nakon oluje.

 
WHAT ARE NEGATIVE IONS?
When the oxygen molecule captured an electron, the oxygen molecule is defined as negative oxygen ion (O2−)4,5.
The negative oxygen ions are also known as “air vitamin” due to its important meanings to human life activities.
 
To put it simply, positive ions are molecules that have lost one or more electrons whereas NEGATIVE IONS ARE ACTUALLY OXYGEN ATOMS WITH EXTRA NEGATIVELY CHARGED ELECTRONS. Negative ions are abundant in the FOREST nature above 1000 meters altitude, especially around waterfalls, on the ocean surf, at the beach and after a storm.

 

https://youtu.be/MASKYclpVJE

ZEMLJANI OSVIJESTITE SE...

Ti si kovač svoje sreće i nesreće, i sve je do tebe POJEDINCA, a ratove stvaraju POJEDINCI KOJI SE UDRUŽE U GRUPU, A GRUPE SE UDRUŽE I BUDU RATNICI, UBICE, KOLJAČI DRUGIH ISTIH TAKVIH GRUPA...

Idi u ŠUMU SVAKI DAN I ŠETAJ, PUNI PLUĆA KISIKOM SA NEGATIVNIM JONIMA...
JA TO RADIM SVAKI DAN I DAO SAM OPISE SVEGA...

ALI GLUPI NE VJERUJU MENI, NEGO SE MOLE BOGU-ALAHU DA IH SPASI, A BOG-ALAH IM GOVORI I PIŠE IDI U ŠUMU I ŠETAJ, PUNI SVOJA PLUĆA KISIKOM...

I ČITAJ ŠTA SAM SVIMA VAMA PORUČIO, A ON OPISAO I NAPISAO.

U zdravlje Rudolf Bošnjak.

 

 

Moje objašnjenje UZROKA ZAŠTO UMIRU LJUDSKA BIĆA...

Osnovna svrha i namjena ljudskih pluća je UDISAJ I IZDISAJ (lažnog svetog duha) KOJI JE SMJESA GASOVA NASTALA ISPARAVANJEM TEČNOSTI U GAS-PLIN-GASOVITO STANJE U ODREĐENOM PRITISKU I ODREĐENOJ TEMPERATURI, KOJI SE NALAZI OKO LJUDSKOG I ŽIVOTINJSKOG BIĆA...TO ZOVEMO ATMOSFERA PLANET ZEMLJA.

ČOVJEK-LJUDSKO BIĆE,

KROZ UDISAJ I IZDISAJ ZRAKA-VAZDUHA (lažnog svetog duha) U SVOJA PLUĆA:

STVARA-PROIZVODI ELEKTRIČNU STRUJU malog NAPONA I STVARA-PROIZVODI malu STRUJU električne struje.


Ljudska pluča su ISTINSKA GORIVA ĆELIJA, KOJA PROIZVODI ELEKTRIČNU STRUJU I NAPON GORENJEM (hydrogen) VODIKA I (oxygen) KISIKA U PLUĆIMA, ali ljudski zemaljski doktori nemaju pojma o tome.

Zvanična medicina samo zna da UDISAJAM I IZDISAJEM SE RAZMJENJUJE KISIK U KRVI, TO TVRDI ZVANIČNA MEDICINA,  a ovo što ću ja opisati je moje lično istraživanje u radu na prototipu baterija za električni automobil i moje istraživanje KAKO ISTINSKI RADI GORIVA ĆELIJA ili PLUĆA.

 OPIS RADA GORIVE ĆELIJE I OPIS RADA PLUĆA.

VODONIK - VODIKOVA GORIVA ĆELIJA

Vodonik - vodik činjenice:

 

DA BI SHVATIO i RAZUMIO ŠTA JE KOLIČINA VODIKA-HYDROGENA U KRVI ČITAJ ŠTA JE pH faktor.

KAKO ZVUKOM MJENJAT pH  (POTENTIAL of HYDROGEN)  POTENTIAL VODIK-VODONIK STANJE U LJUDSKOM TIJELU
pH je skraćenica za potencijal vodika u krvi. pH svakog rješenja je mjera koncentracije njegovog vodonika.

Što je veće pH očitanja, više alkalna i kisikom je bogatIja tečnost-krv.

Što je niže pH očitanja, više kisela tečnost-krv i kisika nedostaje u tečnosti-krvi. pH raspon od 0 do 14, sa 7,0 je neutralan. Sve iznad 7,0 je alkalno, ništa ispod 7,0 se smatra kiselom.

 

Naime, dugoročnim i učestalim jedenjem crvenog mesa, nastaje poremećaj metabolizma u krvi, odnosno krv postaje jako kisela.

Krv je kisela iz razloga što ćelija da bi preradila bilo koju vrstu crvenog mesa mora potrošiti veliku količinu kisenika pri tom oslobađajući se isto tako velike količine ugljen dioksida, stoga vremenom ćelija postaje sve slabija jer nema dovoljno kiseonika da preradi meso. Ćelija slabija, a krv kiselija.

dr. Kenan Vrca

 

Ljudska krv ostaje u vrlo uskom pH desno oko (7,35-7,45). Idealan pH za krv je 7.4. Ispod ili iznad ovog raspona znači simptome i bolesti. Ako pH u tečnosti-krvi pada znatno ispod 6,8 ili raste iznad 7.8, ćelije prestane da rade-funkcionišu i ljudsko biće umre i nastaje mors vera ili stvarna smrt ili prava smrt. Imamo dva faktora koji su uvijek prisutni kod RAKa-CANCER.

Ta dva faktora su: kiseline pH i nedostatak kiseonika. Možemo manipulisati ta dva faktora koji uvijek moraju biti prisutni da se RAK-CANCER razvija i na taj način može pomoći da se preokrene RAK-CANCER? Ako je tako, moramo naučiti kako da manipulišemo sa ta dva faktora i u ta dva faktora.

RAK-CANCER treba kiseline i sredinu sa niskom količinom kisika za preživljavanje i procvat i rast.

DA LI JE KORONA-CORONA VIRUS BRZO RASTUĆI RAK PLUĆA SA BRZIM UBIJANJEM...

OVO JE SLUŽBENO OBJAŠNJENJE Svjetske Zdravstvene Orgnizacije SA NJIHOVOG WEB SAJTA: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Uobičajeni znakovi infekcije uključuju disajne simptome, vrućicu, kašalj, kratkoću daha i otežano disanje. U težim slučajevima infekcija može izazvati upalu pluća, jak akutni disajni sindrom, prestanak rada bubrega i mnogi čak umru. Ali niko od ljekara ne objašnjava njihovu smrt, ZAŠTO SU UMRLI, DAJEM I MOJE OBJAŠNJENJE.

 

SNIMAK VJETRA NA VELIKOJ VISINI IZNAD PLANET ZEMLJA, DA LI OVAJ VJETAR VRTLOG DONOSI KORONA-CORONA VIRUS SA VELIKE VISINE ILI IZ VAKUMA SVEMIRA?

10 MART 2020 GODINA, VJETAR IZNAD PLANET ZEMLJA https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/10hPa/orthographic=-344.94,43.82,781

 

THIS IS RECORDING OF WIND OVER PLANET EARTH AT HIGH ALTITUDE, DOES THIS WIND VORTEX BRINGING CORONA VIRUS FROM HIGH ALTITUDE OR FROM VACUUM SPACE INTO ITALY?

10 March 2020 GODINA WIND OVER PLANET EARTH https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/10hPa/orthographic=-344.94,43.82,781

 

AKO JE TAKO ONDA SVI UMIREMO ZBOG NEDOSTATKA KISIKA U ATMOSFERI PLANET ZEMLJA!

A TO SMO SAMI SEBI NAPRAVILI I DALJE TO RADIMO TROŠEĆI FOSILNA GORIVA, PALEĆI ŠUME, GOREĆI EKOLOŠKI GAS IZ RUSIJE, VOZEĆI AUTOMOBILE NA BENZIN I PLIN I DIZEL GORIVO I PUŠEĆI CIGARETE I TROŠEĆI (GOREĆI) KISIK KOGA JE SVE MANJE I MANJE!

BEZ KISIKA U ATMOSFERI PLANET ZEMLJA NEMA ŽIVOTA NAS LJUDSKIH I ŽIVOTINJSKIH BIĆA.

Planet Zemlja OSTAJE BEZ KISIKA...

Ali niko mi ne vjeruje, a ja od 2006 godine se trudim da osvjestim ZEMLJANE, i sad kad je dokazano da korona virus ubija ćelije u plućima i IZGLADNJUJE PLUĆA I NEDOZVOLJAVA DOTOK KISIKA ĆELIJAMA...

PLANETARNO SE SVI IGRAJU SA SVOJIM ŽIVOTIMA, IZGLEDA, DA SU ITALIJANI JEDINI SHVATILI I RAZUMILI šta će im se desiti, I ZAUSTAVILI SVE, NEMA VOŽNJE AUTOMOBILA NA PLIN, BENZIN I DIZEL...

BOSCHNJAK LOGO KOJI SAM JA NAPRAVIO 2006 GODINE OBJAŠNJAVA ONO ŠTO SAM JA ZNAO TADA, PRIJE 14 GODINA I MOJI PROJEKTI ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA....

Ako želimo da preživimo moramo ZAUSTAVIT:
LETOVE SVIH AVIONA,
VOZOVA NA DIZEL,
SVIH AUTOMOBILA NA PLIN, BENZIN DIZEL,
ZAUSTAVIT GORENJE SVIH FOSILNIH GORIVA TRENUTNO.

INAĆE SVI UMIREMO OD NEDOSTATK KISIKA U LJUDSKIM PLUĆIMA.

Tako je to, i to je jedina istina, SHVATI, RAZUMI, PRIHVATI I PRIMJENI ILI UMRI.

 

 

THIS IS OFFICIAL EXPLANATION FROM World Health Organisation

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and many even death. But none of doctors explain their death, WHY THEY DIED, SO I GIVE MY EXPLANATION.

Planet Earth RUNNING OUT OF OXYGEN...

But no one believes me, and I from 2006 I am trying to make the EARTHLINGS aware, and now that it is been proven that corona virus is killing the cells in your lungs and starves the LUNGS AND don't let the FLOW of OXYGEN to the CELLS...

PLANETARY ALL PLAYING WITH THEIR LIVES, IT SEEMS, THAT THE ITALIANS ONLY COMPREHEND AND UNDERSTAND what will happen to them, AND STOPPED EVERYTHING, NO DRIVING the CAR ON GAS, GASOLINE AND DIESEL...

BOSCHNJAK LOGO THAT I MADE IN 2006 YEAR EXPLAINS WHAT I KNEW 14 YEARS AGO, AND MY PROJECTS OF ELECTRIC CARS....

If we want to survive we have to STOP:
FLIGHTS OF ALL PLANES,
TRAIN ON DIESEL,
ALL THE CARS ON GAS, GASOLINE, DIESEL,
STOP BURNING ALL FOSSIL FUELS RIGHT NOW.

OTHERWISE WE ALL DIE OF FAILURE OF OXYGEN IN HUMAN LUNGS.

That is how it is, and that is the only truth, COMPREHEND, UNDERSTAND, ACCEPT AND APPLY OR DIE.

 

 

KAKO ELEKTROMAGNETSKOM FREKVENCIJOM VODIKA-VODONIKA MJENJAT STANJE U LJUDSKOM TIJELU
Radio frekvencija od neutralnog vodika je 1.420 MHz (valna-talasna dužina je 21cm) i emisija iz molekula hidroksil je (1,666MHz, 18cm valna-talasna duljina), koji se sastoji od jednog atoma vodika i jednog atoma kisika.

 

FUEL CELL - GORIVA ĆELIJA

 

 

Copyright by Rudolf Bošnjak. All rights reserved. 9 March 2020 year.