THE REAL CAUSE OF THE  CORONA VIRUS IS MISSING OXYGEN AND HYDROGEN IN PLANET EARTH ATMOSPHERE

ISTINSKI UZROK KORONA VIRUSA JE NESTANAK KISIKA I VODIKA U ATMOSFERI PLANET ZEMLJA

 

Only a small amount of oxygen is available in planet atmosphere for breathing.

https://youtu.be/CFrP6QfbC2g

Za disanje je ostala na raspolaganju u atmosferi planete samo mala količina kisika.

O2_PROCESS.gif (2617 bytes)

MY TRUTH IS THE TRUE TRUTH, BECAUSE THE ITALIANS DIE IN A HUGE NUMBER BECAUSE THEY HAVE NO OXYGEN AND HYDROGEN TO BREATHE.

MOJA ISTINA JE ISTINSKA ISTINA, ZATO ITALIJANI UMIRU U OGROMNOM BROJU, JER NEMAJU KISIKA I VODIKA ZA DISANJE.

 

 

SEE SATELLITE PHOTOGRAPHY AS A SCIENTIFIC EVIDENCE OF MY TRUTH, WHERE IT HAS THE MOST INFECTED CORONAS WITH THE VIRUS, BELIEVE NOW, BECAUSE AIR POLLUTION - AIR ABOVE EUROPE IS THE MAIN CAUSE OF THE VIRUS CORON.
Nitrogen Dioxide NO2 LEVEL OF POLLUTION ABOVE EUROPE

GLEDAJ SATELITSKI SNIMAK KAO NAUČNI DOKAZ MOJE ISTINE, GDJE IMA NAJVIŠE ZARAŽENIH KORONA VIRUSOM, VJERUJ SADA MENI, JER ZAGAĐENJE VAZDUHA - ZRAKA IZNAD EVROPE JE GLAVNI UZROK KORONA VIRUSA.
Nitrogen Dioxide NO2 NIVO ZAGAĐENJA IZNAD EVROPE

 

 

https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Space_for_health/Air_quality_and_pollution


 

MY TRUTH IS THE TRUE TRUTH, BECAUSE THE CHINESE DIE IN A HUGE NUMBER BECAUSE THEY HAVE NO OXYGEN AND HYDROGEN TO BREATH. SEE SATELLITE PHOTOGRAPHY AS THE SCIENTIFIC EVIDENCE OF MY TRUTH WHERE IT HAS THE MOST INJECTED CORONAS WITH VIRUS, BELIEVE NOW I AM AIR POLLUTION - AIR ABOVE CHINA IS THE MAIN CAUSE OF THE VIRUS CORONA.

 

MOJA ISTINA JE ISTINSKA ISTINA, ZATO KINEZI UMIRU U OGROMNOM BROJU, JER NEMAJU KISIKA I VODIKA ZA DISANJE. GLEDAJ SATELITSKI SNIMAK KAO NAUČNI DOKAZ MOJE ISTINE, GDJE IMA NAJVIŠE ZARAŽENIH KORONA VIRUSOM, VJERUJ SADA MENI JER ZAGAĐENJE VAZDUHA - ZRAKA IZNAD KINE JE GLAVNI UZROK KORONA VIRUSA.

https://youtu.be/QBvyktupLvw


UREĐAJI ZA UNIŠTAVANJE DNA-DNK VODE-KRVI U LJUDSKOM TIJELU...JE ŠTA?
Dr Tomas Kouan djeli sa nama zanimljivo mišljenje o virusima i njihovoj vezi sa elektromagnetnim poljima. Da li trenutna pandemija ima veze sa uvođenjem 5G tehnologije?
Naravno neznaš, jer ne znaš svoju osnovu života, osnovu vode, jer krv je VODA sa jedinjenjima i smjesama koja teće-unutar tvog tijela.
VEOMA INTERESANTAN VIDEO KOJI OBJAŠNJAVA U NEKIM DETALJIMA, KAKO RADIO FREKVENCIJE UNIŠTAVAJU DNA-DNK VODE U LJUDSKOM TIJELU.

NOVI 5G WIFI DOLAZI I SVE ĆE NAS UBITI. OVO JE OZBILNO!
Prvo je bio 3G, zatim 4G, a sada idemo u eru 5G, dok se, ovo kaže da je poboljšanje, donosi sa sobom i štetno ultra-visoko mikrovalno zračenje

Ovo je stvarno ozbiljno, ne treba nam 5G, nema apsolutno nikakvog razloga da pređemo na 5G. Ovo je bitka koja se mora dobiti i može biti akcija i odbijanjem da im dozvolimo da ubiju našu djecu.
LIJEK JE NE INSTALIRAT UZROK....KOJI PRETVARA ĆELIJE U OTROV...KOJI SE U PLUĆIMA PRETVARA U SPUŽVU...

DEVICES FOR DESTROYING DNA IN WATER-BLOOD IN HUMAN BODY...IS WHAT?
Dr. Thomas Cowan, M.D. hypothesizes that Corona virus may be history repeating itself and caused by 5G. Shot at the Health And Human Rights Summit in Tucson, Arizona on March 12, 2020.
Of course you don't know, because you don't know your basis of life, the basis of water, because blood is WATER with a compound that flows....inside your body.
VERY INTERESTING VIDEO WHICH EXPLAIN IN SOME DETAILS, HOW RADIO FREQUENCY DESTROYING WATER DNK IN HUMAN BODY...

NEW 5G WIFI COMING AND IT WILL KILL US ALL. THIS IS SERIOUS!
First, there was 3G, then 4G and now we are heading into the era of 5G, while this is said to be an improvement it is also bringing with it harmful ultra-high microwave frequency radiation

This is really serious we do not need 5G there is absolutely no reason for us to move forward to 5G .This is a battle that must be won and it can be by taking action and refusing to allow them to kill our children.
THE CURE IS NOT INSTALLING THE CAUSE .... THAT CONVERTS THE CELLS INTO THE POISON ... THAT CONVERTS IN THE LUNGS IN THE SPONGE ...

 


 

KAKO NEKONTROLISANA VIBRACIJA VODE-KRVI U LJUDSKOM TIJELU REAGUJE NA RADIO FREKVENCIJE KOJE UDARAJU U LJUDSKU KOŽU I VODU I KRV U LJUDSKOM BIĆU...
 
I KAKO PLUĆA KAO GORIVA ĆELIJA REAGUJU NA NEDOSTATAK KISIKA I VODIKA SA NEKONTROLISANOM VIBRACIJOM VODE U PLUČIMA...
 
SVE JE VRLO JEDNOSTAVNO TEHNIČKI OBJASNIT.
ALI MORAŠ ZNATI MNOGO TOGA...
A NE KAO POLITIČARI UVEDI SVE ZABRANE ZA KRETANJE A JOŠ UZROK NE ZNAJU...
Ostani zdrav Rudolf Bošnjak.
 
From 5G Trojan Horse Conference, 15 September 2019:
Link to full conference with Cal Washington, Claire Edwards, Mark Steele, Patrick Wood, Ray Broomhall and Steven Whybrow

 

https://youtu.be/fESkVMcRBkU

 

Google translate

KAKO KORONA VIRUS UBIJA LJUDSKA BIĆA.

ZAŠTO KORONA VIRUS UBIJA LJUDSKA BIĆA.

PRODOR ...U LJUDSKO NEZNANJE I MOJI TEKSTOVI...
DAO SAM VAM OBJAŠNJENJE.


KAKO COR ONA ili KOR ONA VIRUjS UBIJA LJUDSKA BIĆA.

ZAŠTO COR ONA ili KOR ONA VIRUjS UBIJA LJUDSKA BIĆA.

ISJEČAK TEKSTA IZ NAUČNO FANTASTIČNE PRIČE

IZ KNJIGE KOJU JE 1981 NAPISAO

Dean Koontz “The eyes of Darkness” ...

Oči tame - Oči mraka

Kakve su to OČI koje nas gledaju iz

tame-mraka svemira-kosmosa univerzuma...

Svaka naučna fantastika opisana u svim zemaljskim knjigama se ostvarila...

Roman napisan prije 40 godina predvidio je stvaranje korona virusa. Od bolesti slične upali pluća umiraće ljudi širom planet Zemlja.

DOŠAO SAM DO ZAKLJUČKA DA JE KORONA VIRUS BRZO RAZVIJAJUĆI RAK-CANCER PLUĆA KAD NEMA DOVOLJNO KISIKA U PLUĆIMA NA ODREĐENOJ NADMORSKOJ VISINI.

ŠTA SU NEGATIVNI JONI?

Kako molekula kisika uhvati elektron, molekula kisika je definirana kao negativni jon kisika (O2−) 4,5.
Negativni kisik joni su znani i kao "zračni vitamin" zbog važnog značenja u ljudskim životnim aktivnostima.

 
Jednostavno rečeno, pozitivni joni su molekule koje su izgubile jedan ili više elektrona, DOK SU NEGATIVNI JONI STVARNI ATOMI KISIKA SA VISOKO NEGATIVNO NABIJENIM ELEKTRONIMA. Negativnih jona ima u ŠUMSKOJ prirodi iznad nadmorske visine od 1000 metera, osobito oko slapova, nad oceanom, na plaži i nakon oluje.

 
WHAT ARE NEGATIVE IONS?
When the oxygen molecule captured an electron, the oxygen molecule is defined as negative oxygen ion (O2−)4,5.
The negative oxygen ions are also known as “air vitamin” due to its important meanings to human life activities.
 
To put it simply, positive ions are molecules that have lost one or more electrons whereas NEGATIVE IONS ARE ACTUALLY OXYGEN ATOMS WITH EXTRA NEGATIVELY CHARGED ELECTRONS. Negative ions are abundant in the FOREST nature above 1000 meters altitude, especially around waterfalls, on the ocean surf, at the beach and after a storm.

 

https://youtu.be/MASKYclpVJE

ZEMLJANI OSVIJESTITE SE...

Ti si kovač svoje sreće i nesreće, i sve je do tebe POJEDINCA, a ratove stvaraju POJEDINCI KOJI SE UDRUŽE U GRUPU, A GRUPE SE UDRUŽE I BUDU RATNICI, UBICE, KOLJAČI DRUGIH ISTIH TAKVIH GRUPA...

Idi u ŠUMU SVAKI DAN I ŠETAJ, PUNI PLUĆA KISIKOM SA NEGATIVNIM JONIMA...
JA TO RADIM SVAKI DAN I DAO SAM OPISE SVEGA...

ALI GLUPI NE VJERUJU MENI, NEGO SE MOLE BOGU-ALAHU DA IH SPASI, A BOG-ALAH IM GOVORI I PIŠE IDI U ŠUMU I ŠETAJ, PUNI SVOJA PLUĆA KISIKOM...

I ČITAJ ŠTA SAM SVIMA VAMA PORUČIO, A ON OPISAO I NAPISAO.

U zdravlje Rudolf Bošnjak.

 

 

Moje objašnjenje UZROKA ZAŠTO UMIRU LJUDSKA BIĆA...

Osnovna svrha i namjena ljudskih pluća je UDISAJ I IZDISAJ (lažnog svetog duha) KOJI JE SMJESA GASOVA NASTALA ISPARAVANJEM TEČNOSTI U GAS-PLIN-GASOVITO STANJE U ODREĐENOM PRITISKU I ODREĐENOJ TEMPERATURI, KOJI SE NALAZI OKO LJUDSKOG I ŽIVOTINJSKOG BIĆA...TO ZOVEMO ATMOSFERA PLANET ZEMLJA.

ČOVJEK-LJUDSKO BIĆE,

KROZ UDISAJ I IZDISAJ ZRAKA-VAZDUHA (lažnog svetog duha) U SVOJA PLUĆA:

STVARA-PROIZVODI ELEKTRIČNU STRUJU malog NAPONA I STVARA-PROIZVODI malu STRUJU električne struje.


Ljudska pluča su ISTINSKA GORIVA ĆELIJA, KOJA PROIZVODI ELEKTRIČNU STRUJU I NAPON GORENJEM (hydrogen) VODIKA I (oxygen) KISIKA U PLUĆIMA, ali ljudski zemaljski doktori nemaju pojma o tome.

Zvanična medicina samo zna da UDISAJAM I IZDISAJEM SE RAZMJENJUJE KISIK U KRVI, TO TVRDI ZVANIČNA MEDICINA,  a ovo što ću ja opisati je moje lično istraživanje u radu na prototipu baterija za električni automobil i moje istraživanje KAKO ISTINSKI RADI GORIVA ĆELIJA ili PLUĆA.

 OPIS RADA GORIVE ĆELIJE I OPIS RADA PLUĆA.

VODONIK - VODIKOVA GORIVA ĆELIJA

Vodonik - vodik činjenice:

  • Ovaj gas je najlakši od svih elemenata. To uzrokuje da se izdiže-isplivava u vazduhu-zraku  vrlo brzo, tako da se njegovo curenje brzo razrijedi i on postaje bezopasan.
  • Ovaj gas je bezbojan, bez mirisa, bez ukusa.
  • Ovaj gas nije zagadjivač i nije otrovan, i nema štete po prirodnu okolnu sa nehotice ispuštenim gasom.
  • Ovaj gas kada se upali kao vatra zrači vrlo malo toplote u poredjenju sa benzinskom vatrom.
  • Da bi se dostigla zapaljiva smjesa, potrebna je četiri puta veća koncentracija vodonika-vodika nego benzina (4% protiv 1%).
  • Elektrostatički naboj sa ljudskog tijela je dovoljan da zapali benzin ili  vodonik-vodik u ovim minimalnim koncentracijama. 

 

DA BI SHVATIO i RAZUMIO ŠTA JE KOLIČINA VODIKA-HYDROGENA U KRVI ČITAJ ŠTA JE pH faktor.

KAKO ZVUKOM MJENJAT pH  (POTENTIAL of HYDROGEN)  POTENTIAL VODIK-VODONIK STANJE U LJUDSKOM TIJELU
pH je skraćenica za potencijal vodika u krvi. pH svakog rješenja je mjera koncentracije njegovog vodonika.

Što je veće pH očitanja, više alkalna i kisikom je bogatIja tečnost-krv.

Što je niže pH očitanja, više kisela tečnost-krv i kisika nedostaje u tečnosti-krvi. pH raspon od 0 do 14, sa 7,0 je neutralan. Sve iznad 7,0 je alkalno, ništa ispod 7,0 se smatra kiselom.

 

Naime, dugoročnim i učestalim jedenjem crvenog mesa, nastaje poremećaj metabolizma u krvi, odnosno krv postaje jako kisela.

Krv je kisela iz razloga što ćelija da bi preradila bilo koju vrstu crvenog mesa mora potrošiti veliku količinu kisenika pri tom oslobađajući se isto tako velike količine ugljen dioksida, stoga vremenom ćelija postaje sve slabija jer nema dovoljno kiseonika da preradi meso. Ćelija slabija, a krv kiselija.

dr. Kenan Vrca

 

Ljudska krv ostaje u vrlo uskom pH desno oko (7,35-7,45). Idealan pH za krv je 7.4. Ispod ili iznad ovog raspona znači simptome i bolesti. Ako pH u tečnosti-krvi pada znatno ispod 6,8 ili raste iznad 7.8, ćelije prestane da rade-funkcionišu i ljudsko biće umre i nastaje mors vera ili stvarna smrt ili prava smrt. Imamo dva faktora koji su uvijek prisutni kod RAKa-CANCER.

Ta dva faktora su: kiseline pH i nedostatak kiseonika. Možemo manipulisati ta dva faktora koji uvijek moraju biti prisutni da se RAK-CANCER razvija i na taj način može pomoći da se preokrene RAK-CANCER? Ako je tako, moramo naučiti kako da manipulišemo sa ta dva faktora i u ta dva faktora.

RAK-CANCER treba kiseline i sredinu sa niskom količinom kisika za preživljavanje i procvat i rast.

DA LI JE KORONA-CORONA VIRUS BRZO RASTUĆI RAK PLUĆA SA BRZIM UBIJANJEM...

OVO JE SLUŽBENO OBJAŠNJENJE Svjetske Zdravstvene Orgnizacije SA NJIHOVOG WEB SAJTA: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Uobičajeni znakovi infekcije uključuju disajne simptome, vrućicu, kašalj, kratkoću daha i otežano disanje. U težim slučajevima infekcija može izazvati upalu pluća, jak akutni disajni sindrom, prestanak rada bubrega i mnogi čak umru. Ali niko od ljekara ne objašnjava njihovu smrt, ZAŠTO SU UMRLI, DAJEM I MOJE OBJAŠNJENJE.

 

SNIMAK VJETRA NA VELIKOJ VISINI IZNAD PLANET ZEMLJA, DA LI OVAJ VJETAR VRTLOG DONOSI KORONA-CORONA VIRUS SA VELIKE VISINE ILI IZ VAKUMA SVEMIRA?

10 MART 2020 GODINA, VJETAR IZNAD PLANET ZEMLJA https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/10hPa/orthographic=-344.94,43.82,781

 

THIS IS RECORDING OF WIND OVER PLANET EARTH AT HIGH ALTITUDE, DOES THIS WIND VORTEX BRINGING CORONA VIRUS FROM HIGH ALTITUDE OR FROM VACUUM SPACE INTO ITALY?

10 March 2020 GODINA WIND OVER PLANET EARTH https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/10hPa/orthographic=-344.94,43.82,781

 

AKO JE TAKO ONDA SVI UMIREMO ZBOG NEDOSTATKA KISIKA U ATMOSFERI PLANET ZEMLJA!

A TO SMO SAMI SEBI NAPRAVILI I DALJE TO RADIMO TROŠEĆI FOSILNA GORIVA, PALEĆI ŠUME, GOREĆI EKOLOŠKI GAS IZ RUSIJE, VOZEĆI AUTOMOBILE NA BENZIN I PLIN I DIZEL GORIVO I PUŠEĆI CIGARETE I TROŠEĆI (GOREĆI) KISIK KOGA JE SVE MANJE I MANJE!

BEZ KISIKA U ATMOSFERI PLANET ZEMLJA NEMA ŽIVOTA NAS LJUDSKIH I ŽIVOTINJSKIH BIĆA.

Planet Zemlja OSTAJE BEZ KISIKA...

Ali niko mi ne vjeruje, a ja od 2006 godine se trudim da osvjestim ZEMLJANE, i sad kad je dokazano da korona virus ubija ćelije u plućima i IZGLADNJUJE PLUĆA I NEDOZVOLJAVA DOTOK KISIKA ĆELIJAMA...

PLANETARNO SE SVI IGRAJU SA SVOJIM ŽIVOTIMA, IZGLEDA, DA SU ITALIJANI JEDINI SHVATILI I RAZUMILI šta će im se desiti, I ZAUSTAVILI SVE, NEMA VOŽNJE AUTOMOBILA NA PLIN, BENZIN I DIZEL...

BOSCHNJAK LOGO KOJI SAM JA NAPRAVIO 2006 GODINE OBJAŠNJAVA ONO ŠTO SAM JA ZNAO TADA, PRIJE 14 GODINA I MOJI PROJEKTI ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA....

Ako želimo da preživimo moramo ZAUSTAVIT:
LETOVE SVIH AVIONA,
VOZOVA NA DIZEL,
SVIH AUTOMOBILA NA PLIN, BENZIN DIZEL,
ZAUSTAVIT GORENJE SVIH FOSILNIH GORIVA TRENUTNO.

INAĆE SVI UMIREMO OD NEDOSTATK KISIKA U LJUDSKIM PLUĆIMA.

Tako je to, i to je jedina istina, SHVATI, RAZUMI, PRIHVATI I PRIMJENI ILI UMRI.

 

 

THIS IS OFFICIAL EXPLANATION FROM World Health Organisation

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and many even death. But none of doctors explain their death, WHY THEY DIED, SO I GIVE MY EXPLANATION.

Planet Earth RUNNING OUT OF OXYGEN...

But no one believes me, and I from 2006 I am trying to make the EARTHLINGS aware, and now that it is been proven that corona virus is killing the cells in your lungs and starves the LUNGS AND don't let the FLOW of OXYGEN to the CELLS...

PLANETARY ALL PLAYING WITH THEIR LIVES, IT SEEMS, THAT THE ITALIANS ONLY COMPREHEND AND UNDERSTAND what will happen to them, AND STOPPED EVERYTHING, NO DRIVING the CAR ON GAS, GASOLINE AND DIESEL...

BOSCHNJAK LOGO THAT I MADE IN 2006 YEAR EXPLAINS WHAT I KNEW 14 YEARS AGO, AND MY PROJECTS OF ELECTRIC CARS....

If we want to survive we have to STOP:
FLIGHTS OF ALL PLANES,
TRAIN ON DIESEL,
ALL THE CARS ON GAS, GASOLINE, DIESEL,
STOP BURNING ALL FOSSIL FUELS RIGHT NOW.

OTHERWISE WE ALL DIE OF FAILURE OF OXYGEN IN HUMAN LUNGS.

That is how it is, and that is the only truth, COMPREHEND, UNDERSTAND, ACCEPT AND APPLY OR DIE.

 

 

KAKO ELEKTROMAGNETSKOM FREKVENCIJOM VODIKA-VODONIKA MJENJAT STANJE U LJUDSKOM TIJELU
Radio frekvencija od neutralnog vodika je 1.420 MHz (valna-talasna dužina je 21cm) i emisija iz molekula hidroksil je (1,666MHz, 18cm valna-talasna duljina), koji se sastoji od jednog atoma vodika i jednog atoma kisika.

 

FUEL CELL - GORIVA ĆELIJA

 

 

 

Copyright by Rudolf Bošnjak. All rights reserved. 9 March 2020 year.

 

Counters

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright.  All rights reserved.  Rudolf Boschnjak. Bosnia and Herzegovina.