Bošnjak  Earth  Voices

Whose is civilisation which living inside cube inside planet Earth?

How does it look like the planet Earth lives inside, in an artificially created cube, which is actually a spaceship, which spins on its axis and travels revolving in its orbit around the Sun, and together they travel somewhere...

This is not a science fiction story, this is the REAL TRUTH hidden from humans beings millions of years, which never comprehend and understand who is REAL RULER OF HUMAN SPECIES on surface of planet Earth.

http://www.bev.ba/CUBE/index.html

 

http://www.bev.ba/CUBE/index.html

 

Bošnjak  Earth  Voices

Čija je civilizacija koja živi unutar kocke unutar planet Zemlja?

Kako izgleda živjet u unutrašnjosti planet Zemlja, u vještački stvorenoj kocki, koja je u stvari svemirski brod, koji se vrti oko svoje ose i putuje okrećući se u svojoj orbiti oko Sunca, i zajedno putuju negdje...

Ovo nije naučna fantastika, ovo je ISTINA ISTINSKA sakrivena od ljudske rase milionima godina koja nije shvatila  i razumila ko je STVARNI VLADAR LJUDSKIH VRSTA na površini planet Zemlja.

   

 

NUMBER OF VISITOR FROM DATE APRIL 30, 2024 YEAR

BROJ POSJETILACA OD 30 APRIL 2024 GODINE

 www.freevisitorcounters

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf Boschnjak. Bosnia and Herzegovina.